Algemene Bepalingen IPR_ 4 hoofdonderdelen - Mind Map

Algemene Bepalingen IPR_ 4 hoofdonderdelen Mind Map
 
 
 
 

Algemene Bepalingen IPR_ 4 hoofdonderdelen - Mind Map

3 months ago by: Dé Siemerink
 
 
 • Algemene Bepalingen IPR: 4 hoofdonderdelen
  • formele IPR
   • internationale bevoegdheidsrecht
    • welke zaken met internat. karakter mag de nationale rechter berechten?
   • recht inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen
    • onder welke voorwaarden & in welke omvang kan rechtskracht toegekend worden aan buitenlandse rechterlijke beslissingen en onder welke voorwaarden kunnen buitenlandse beslissingen ten uitvoer worden gelegd?
  • materiële IPR
   • conflictenrecht
    • welke rechtsregels beheersen rechtsverhoudingen met een internationaal karakter?
  • Internationale rechtshulp, bijv. Haags Kinderontv. verdrag, Haags Adoptieverdrag
  • Afbakening en rangorde
   • samenloop IPR-regel uit int. bron en IPR-regel nat. bron: intern. gaat i.b. voor (vgl. art. 93 en 94 Grondwet)
   • Samenloop IPR-regels uit verschillende int. bronnen: betr. int. verdrag/regeling bepaalt de onderlinge afbakening en rangorde
   • Bij gebreke 4.2: algemene regels van volkenrecht (art. 30 Verdrag van Wenen)
   • Materieel toepassingsgebied: de door de regeling bestreken onderwerpen
   • Formeel toepassingsgebied: het naar personele en/of territoriale criteria bepaalde ruimtelijke toepassingsgebied van de regeling
   • Temporeel toepassingsgebied: overgangsrechtelijke voorzieningen van de regeling (bijv. Rome-I Vo: alleen van toepassing op ovk gesloten op of na 17-12-2009)
   • Samenloop: alleen wanneer een concrete casus valt binnen zowel het formele, materiële als temporele toepassingsbied van twee of meer internationale regelingen
Report abuse
More Maps by This User