Atomi1 Mind Map
 
 
 
 

Atomi1 - Mind Map

3 years ago by: suzana
 
 
 • Elektroliza
  • Është procesi i ndarjes së përbërjeve jonike gjatë kalimit të rrymës elektrike në shkrirjet apo tretësirave ujore të tyre
  • përbëhet nga:
   • elektroliti
    • Përbërje që përcjell rrymën elektrike dhe shpërbëhet gjatë elektrolizës
   • elektrodat
    • Shufra që shërbejnë për mbartjen e elektricitetit nëdhe prej elektrolitit.
   • burimi i energjisë
   • tela përcjellës
  • produktet
   • në katodë formohet një metal
   • në anodë formohet një jometal
  • elektrodat
   • me ngarkesë pozitive (anodë)
    • ndodh reaksioni i oksidimit
   • elektroda me ngarkesë negative (katodë)
    • ndodh reaksioni i reduktimit
Report abuse
More Maps by This User