blodsukker Mind Map
 
 
 
 

blodsukker - Mind Map

2 years ago by: Helena Knudsen
 
 
 • Blodsukker
  • Blodglukosemåling:
   • Sikre patientens kendskab til sin sygdom.
   • sikre at målene for behandlingen opnås - ikke er for højt eller lavt.
   • individuel aftale med læge og patient om hvor hyppigt det skal tages.
   • måles for at se hvordan mad, og andet påvirker blodglukosen.
   • fejlkilder ved blodglukosemåling
    • hænder ej rene, bloddråbe har været for lille. strimler og app har været beskadiget/for gammelt, eller opbevaret ved forkert temp.(5-30)
  • akutte komplikationer
   • ubalance mellem mad, motion og medicin kan påvirke blodsukker værdierne. så de enten bliver for høje eller for lave.
   • forbygge for akutte komplikationer. - kende symp. på for høj/lav bs. - observere - handle korrekt.
   • er glukosen over 15-17 mmol/l hos diabetes 1, skal man undersøge urinen for ketonstoffer.
    • ketonstoffer er syreforgiftning - blodsukkeret er for højt, og har fået for lidt insulin. opstår i leveren - i store mængder
     • findes normalt kun i blodet, i meget små mængder.
     • opstår i de store mængder, ved dårlig behandlet/ubehandlet diabetes.
     • udskilles i urin - men kan også komme til at lugte ved udåndning.
     • opstår fordi fedtstofferne ikke bliver forbrændt til energi fuldstændig, pga. insulinmangel.
  • Hyperglykæmi(for højt)
   • over 7
   • tegn på hyperglykæmi: træthed, tørst, øget vandladning, tør hud med nedsat hudturgor, tågesyn, UVI, svampeinfektion i urinrøret, vægttab.
   • hvis man har mistanke om forhøjt - tjek blodglukosen - er den over 17 - tjek urin.
    • kontakt læge - tjek temp.
   • overvejelser ved hyperglukæmi
    • infektion eller feber
    • spist for meget i forhold til den medicin han får
    • bliver der dyrket tilstrækkeligt motion i forhold til det mad der bliver indtaget?
    • hvad bliver der drukket imellem måltider?
    • injektionsteknikken udført korrekt? - er der insulinknuder.
    • stresset, psykisk, fysisk, socialt?
    • lægekontakt?
   • Ketacidose
    • dyb og hurtig vejrtrækning, acetone lugt ved udåndning, dethudrering, tørst og øget vandladning, mavesmerter, Svimmelhed, Kvalme, Opkastninger, Sløret bevidsthed.
     • alle sympt. behøver ikke være der samtidig.
    • obs på den almene tilstand, bevidsthedsniveauet, respirationen, blodglukosen, og ketonstoffer i urinen, temp, væske og madindtag. diurese.
    • forbyggelse: man må ikke stoppe insulinbehandlingen. - øg insulin ved feber - det stiger 20-25% pr. grad den siger efter 37,5- skal altid ordineres af læge. få patienten til at spise og drikke, mål glukose, undersøg urin, temp.
    • diabetes-2 kan meget sjældent få nonketotisk hyperosmolær koma. - kræver indlæggense. - det er svær dethydrering som er udløst af hyperglukæmi.
     • meget høje blodglukoseværdier - ingen ketonuri - svær dehydrering - sløret bevidsthed.
     • obs almen tilstand - blodglukose - temp- væske og madindtag - urinudskillelse.
  • Hypoglykæmi(for lavt)
   • under 4
   • ubalance i mellem, mad, motion og medicin - blodglukoseværdierne bliver for lave. - kan opstå uden at borgeren mærker det.
   • bliver inddelt i sværhedsgrader - alt efter hvor meget borgeren selv kan mestre.
    • Insulinføling
     • Patienten kan selv handle, og er ved bevidsthed.
     • sult, sved, svimmelhed,synsforstyrrelser, prikken om mund og fingre, indre uro, humørpåvirkning, hovedpine, nedsat koncentrationsevne.
     • blodsglukose på ca. 3,5
     • indtage selv 10-20 g. hurtigt virkende kulhydrat.
    • insulintilfælde
     • blodglukose på ca. 2,0-3,0
     • nedsat koncentrationsevne, nedsat dømmekraft, ukoordinerede bevægelser, usikker gang, uforståelig tale, døsighed, kan forveksles med beruselse.
      • Kan udløse insulinchok.
     • kan ikke handle selv, har brug for hjælp fra omgivelser uanset om han modsætter sig hjælpen.
    • insulinchok
     • blodglukose på under 2.0 mmol/l.
     • bevidstløshed, evt. kramper, ufrivillig vandladning.
      • skal lejres i aflåst sideleje. injiceres med glukagonsæt - får leveren til at afgive glukose fra depoterne.
   • ved mistanke skal man altid måle blodglukosen - vurdere i forhold til hvordan borgeren har det.
  • kan have forskellige mål i forhold til hvor højt og lavt blodsukkeret må ligge på - det er sat i sam. arb. med læge og patienten.
Report abuse
More Maps by This User