Bota e kompjuterit - Mind Map

Bota e kompjuterit Mind Map
 
 
 
 

Bota e kompjuterit - Mind Map

3 years ago by: Erlisa Shala
 
 
 • Bota e kompjuterit
  • Perdorimi i Tik-ut
   • Fusha e edukimit
   • Fusha e shkences
   • Fusha e mjekesise
   • Fusha e industrise dhe e biznesit
   • Fusha e multimedias
  • Perpunimi i informacionit
   • Software te sistemit
    • Sistemi i operimit
    • Kompilatori
    • Interpretuesi
    • Assembler
   • Software te aplikacioneve
   • Software ndihmese
  • Procesori
  • Memoria
   • RAM
   • ROM
   • Flash
  • Pajisjet periferike
   • Pajisjet hyrese
   • Pajisjet dalese
   • Pajisjet hyrese-dalese
  • Backup
   • Cloud
  • Rrjeti kompjuterik
   • Server
   • Workstation
   • Karta nderfaqese e rrjetit (NIC)
   • Pajisja Hub
   • Pajisja Switch
   • Kanalet e transmetimit
  • Llojet e rrjetit kompjuterik
   • Llojet e rrjeteve kompjuterike sipas zones se mbulimit
    • PAN
    • LAN
    • MAN
    • WAN
   • Llojet e rrjeteve kompjuterike sipas arkitektures
    • Klient-Server
    • Peer-to-Peer
  • Topologjia e rrjeteve
   • Topologjia Bus
   • Topologjia Star
   • Topologjia Ring
   • Topologjia Mesh
   • Topologjia Tree
   • Topologjia hibride
    • Star-Ring
    • Star-Bus
  • Kanalet e transmetimit
   • Transmetimi kabllor
    • Kablloja koaksiale
    • KAblloja e çiftezuar
    • Kablloja STP
    • Kablloja UTP
    • Kablloja me fiber optike
   • Transmetimi jokabllor (Wirless)
    • Valet radio
    • Rrezet infra te kuqe
    • Mikrovalet
    • Bluetooth
  • Perpunimi digjital i te dhenave
   • Mind mapping
    • MindView Online
    • Mindomo
    • MindMeister
   • Flash
    • Adobe Flash CS3
    • Adobe Flash CS4
    • Adobe Flash CS5
    • Adobe Flash CS6
    • Macromedia Flash Player 8
    • Adobe Animate CC
Report abuse
More Maps by This User