Bota e kompjutrit Mind Map
 
 
 
 

Bota e kompjutrit - Mind Map

 
 
Artemisa Rexhmati
 • Bota e kompjutrit
  • Pordorimet e TIK-ut
   • Fusha e edukimit
   • Fusha e shkences
   • Fusha e mjeksise
   • Fusha e industries/ biznesit
   • Fusha e multimedias
  • Pajisjet periferike
   • Pajisjet hyrese
   • Mikrofoni
   • Tastiera
   • Ekrani
    • Pjisjet dalese
    • Printer
    • Kufjet
    • Bokset
     • Pajisjet hyrese -dalese
      • Modemi
   • Mausi
   • Llojet e rrejeteve
    • Madhesite te zones
    • PAN
    • LAN
    • WAN
   • Klasifikimi I rrjeteve sipas arkitektures
    • Klient-Server
    • Peer -to-peer
   • Topologjia e rrjeteve
   • Topologjia tree
   • Topologjia mesh
   • Topologjia star
   • Topologjia bus
   • Topologjia ring
   • Topologjia hibride
  • Memorja
   • Primare
   • RAM
   • ROM
   • Meorja sekondare
    • CD/DVD
    • HD I jashtem
    • USB
  • Elementet baze te njet rrjeti I kompjutrit
   • Serveri
   • Kanalet e transmetimit kabllor
   • Kabolloja koaksiale
   • Kabolloja e çuftezuar
    • STP
    • UTP
   • Kabolloja me fiber optike
Report abuse
More Maps by This User