Các thuật ngữ trong Content Marketing1 - Mind Map

Các thuật ngữ trong Content Marketing1 Mind Map
 
 
 
 

Các thuật ngữ trong Content Marketing1 - Mind Map

6 days ago by: Tâm Dương
 
 
 • Các thuật ngữ trong Content Marketing
  • Content Strategy
   • chiến lược nội dung: đưa ra những định hướng, nguyên tắc, cách thức, nền tảng, chiến thuật...để xây dựng nội dung cho kênh tiếp thị
  • Content Curation
   • Quản lý nội dung: xác định những nội dung liên quan rồi chỉnh sửa, sắp xếp phù hợp với nhu cầu của độc giả và phân phối đến các kênh nội dung
  • Editor
   • Biên tập viên: người có quyền hạn để xuất bản những nội dung được tạo ra các kênh khác nhau dựa vào những quy định và nguyên tắc định sẵn.
  • Curator
   • người tìm kiếm, chắt lọc nội dung tốt nhất theo những chủ đề quy định từ nhiều người khác nhau, và sau đó cung cấp cho độc giả
  • Nurture
   • quy trình cung cấp và gợi ý những thông tin mà khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm trong giai đoạn tiếp theo của việc mua hàng hóa/dịch vụ của họ.
  • Persona
   • 1 nhóm người có chung nhu cầu về nội dung hoặc những giải pháp nào đó cần được giải quyết.
  • Buyer Journey
   • những nhu cầu về từ khóa, thông tin, nội dung và các kênh được sử dụng bởi những nhóm persona
  • Content Map
   • kho nội dung của tương ứng với nhu cầu nội dung trong suốt Buyer Journey
  • Editorial Calendar
   • lịch trình những nội dung được xuất bản theo từng chủ đề ở những kênh khác nhau cho những persona khác nhau
  • Editorial Guidelines
   • những quy định về thể loại, phong cách và chủ đề về nội dung cho từng kênh xuất bản thông tin
  • Channel Manager
   • người phát tán những nội dung nhất định trên những loại kênh nhất định
  • Response Manager
   • người lắng nghe và theo dõi những tương tác trên mạng xã hội, cũng như có quyền hành nhất định để đại diện cho công ty trả lời tương tác
Report abuse
More Maps by This User