Ergi Babasi X-L Mind Map
 
 
 
 

Ergi Babasi X-L - Mind Map

1 years ago by: Ergi Babasi
 
 
 • T.I.K 10
  • T.I.K ne sherbim te njeriut
   • Perdorimet e TIK-ut
    • TIK perdoret nga te gjithe ditet e sotme dhe eshte kthyer ne nje mjet jetesor
   • Parimet ergonomike
    • Rregullat e qendrimit gjate kohes qe perdorim kompjuterin
  • Rendesia e ruajtjes se informacionit
   • Kodifikimi i informacionit
    • Kompjuteri perdor sistemin binar, i cili ka du gjendje, ku 1-pozitive dhe 0-negative
   • Perpunimi i informacionit
    • Behet nga nje software, i cili eshte nje bashkesi udhezimesh te cilat ndiqen dhe perpunohen nga procesori
  • Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit
   • Funksionet e kompjuterit
    • Kompjuteri ka funksion te kryej veprime me informacionin e ruajtur ne te
   • Procesori
    • Nje qark elektronik, i cili interpreton dhe ekzekuton udhezimet e programeve dhe sistemit operativ
   • Memoria
    • Pjese e kompjuterit e perbere nga qelizat ku ruhen te na dhe programe
  • Pajisjet hyrse,dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit
   • Llojet e memories
    • RAM
     • Memorie e cila te lejon te lexosh dhe te shkruash ne te
    • ROM
     • Memorie e cila te lejon vetem te lexosh ne te.
   • Pajisjet periferike
    • Hyrese
     • Pajisje te cilat marrin informacion dhe kthehen ne menyre te kuptueshme nha makina
    • Dalese
     • Nxjerrin informacionin ne nje gjuhe te kuptueshme nga perdoruesi
    • Hyrese-dalese
     • Pajisje qe edhe marrin edhe japin informacion
  • Ruajtja e te dhenave
   • Njohja me backup
    • Ruajtja e kopjes elektronike te informacionit qe ndodhet ne kompjuter
   • Ruajtja e programeve
    • Krijimi i nje imazhi sistemi, i cili sherben per ruajtjen e nje kopjeje identike te diskut te kompjuterit
  • Zgjidhja e problemeve ne kompjuter
   • Teknikat e zgjidhjes se problemeve
  • Kanalet e transmetimit
   • Kanalet kabllor
    • Kabllo Koakisale, e ciftezuar, me fiber optike
   • Kanalet jokabllor(wireless)
    • Valet radio, rrezet infra te kuqe, mikrovalet, Bluetooth
  • Topologjia e rrjeteve
   • Llojet e topolgjise
    • Topologjia Bus, Star, Ring, Mesh, Tree dhe Hybrid
  • Llojet e rrjeteve
   • Klasifikimi sipas zones se mbulimit
    • Rrjetet PAN, LAN, MAN, WAN
   • Klasifikimi sipas arkitektures
    • Arkitektura Klient-Server, Peer-to-Peer
  • Rrjeti kompjuterik
   • Rrjeti kompjuterik
    • Dy ose me shume kompjutera telidhur mes tyre me qellim per perdorimin e perbashket te informacionit dhe komunikimit elektronik
   • Elementet e tij
    • Serveri, Workstation, Karta nderfaqese e rrjetit, Pajisja HUB, Kanalet e transmetimit
   • Perparesite dhe mangesite
    • Shpejtesia, Kostoja efikase, Menaxhim i centralizuar, Bashkendarja e burimeve
    • Problmete e serverit prishin tere rrjetin, demtohet performanca, rritet trafiku i rrjetit, menaxhim i veshtire me rritjen e numrit
Report abuse
More Maps by This User