Gjaku, perberja, roli1 - Mind Map

Gjaku, perberja, roli1 Mind Map
 
 
 
 

Gjaku, perberja, roli1 - Mind Map

1 years ago by: Marsja
 
 
 • Gjaku, perberja, roli
  • Rruazat e kuqe
   • jane qeliza pa berthame
   • kane forme te dylugte
   • numri i rruazave qe krijohet te
    • meshkujt 5mil/mm3
    • femrat 4.5x10-6mm3
   • prodhohen ne palcen e kuqe te eshtres (kockes)
   • transportojne O2 dhe CO2
  • Rruazat e bardha
   • ndahen ne 3 grupe
    • A- gramulocite; qeliza qe aktivizojne sistemin imunitar
    • B- monocide; shnderrohen ne matrofage dhe bejne fogocitozen e qelizave
    • C- linfocite, 2 llojesh
     • T- kunder virusit
     • B- kunder baktereve
  • Pllakezat
   • zgjatime citoplazmike te qelizave makrokariocide te cilat shkeputen dhe marin pjese ne kuakolimin e gjakut
    • zgjatime citoplazmike te qelizave makrokariocide te cilat shkeputen dhe marin pjese ne kuakolimin e gjakut
Report abuse
More Maps by This User