Gjuhët kompjuterike - Mind Map

Gjuhët kompjuterike Mind Map
 
 
 
 

Gjuhët kompjuterike - Mind Map

3 months ago by: Mirej Muca
 
 
Punoi: Mirej Muça
 • Gjuhët kompjuterike
  • Python
   • Përparësitë
    • Python është një gjuhë programimi që është e lehtë për tu mësuar, për shkak të sintaksës së saj të thjeshtë dhe integrimit me gjuhët e tjera të njohura të programimit si C dhe C ++.
    • Është një gjuhë e njohur programimi, veçanërisht midis fillestarëve, dhe për këtë arsye aftësitë Python janë shumë të kërkuara.
   • Mangësitë
    • Python nuk është i përshtatshëm për zhvillimin e aplikacioneve mobile.
  • HTML (HyperText Markup Language)
   • Përparësitë
    • HTML është i lehtë për t’u përdorur dhe kuptuar.
    • Të gjithë shfletuesit mund ta përdorin HTML.
   • Mangësitë
    • HTML mund të krijojë vetëm faqe statike dhe të thjeshta kështu që nëse na duhen faqe dinamike atëherë HTML nuk është i dobishëm.
    • Duhet të shkruash shumë kod për të bërë një faqe të thjeshtë në internet.
  • Java
   • Përparësitë
    • Më së shpeshti shoqërohet me zhvillimin e aplikacioneve klient-server, të cilat përdoren nga bizneset e mëdha në të gjithë botën.
    • Një aplikacion i shkruar në Java mund të ekzekutohet në çdo platformë që mund ta përdorë Java.
   • Mangësitë
    • Java nuk është ideale për aplikacionet që funksionojnë në cloud, në krahasim me serverin.
    • Kompania e programeve Oracle, e cila zotëron Java, ngarkon një tarifë licencimi për të përdorur Java Development Kit.
  • JavaScript
   • Përparësitë
    • JavaScript është gjuha më e njohur e programimit për ndërtimin e faqeve të internetit interaktive.
    • Mund të përdoret për të ndërtuar lojëra dhe aplikacione komunikimi që ekzekutohen drejtpërdrejt në shfletues.
    • Një larmi e madhe shtesash shtrijnë edhe funksionalitetin e JavaScript.
   • Mangësitë
    • Shfletuesit e internetit mund të çaktivizojnë ekzekutimin e kodit JavaScript, pasi JavaScript përdoret për të koduar reklamat pop-up që në disa raste mund të përmbajnë përmbajtje me qëllim të keq.
  • C#
   • Përparësitë
    • Microsoft krijoi C# si një variant më i shpejtë dhe më i sigurt i C.
    • C# ofron baza kodi të përbashkëta, një librari të madhe kodesh dhe një larmi të llojeve të të dhënave.
    • Kuadri i softuerit NET, i cili suporton zhvillimin e aplikacioneve për Windows, shtojcat e shfletuesit dhe pajisjet mobile.
   • Mangësitë
    • C# mund të ketë një vështirësi me të mësuarit, veçanërisht për zgjidhjen e gabimeve.
    • Është më pak fleksibël sesa gjuhët si C++.
  • Swift
   • Përparësitë
    • Swift është gjuha e Apple për zhvillimin e aplikacioneve për kompjuterët Mac dhe pajisjet mobile të Apple, duke përfshirë iPhone, iPad dhe Apple Watch.
    • Swift ka një sintaksë shumë të lexueshme, ekzekuton shpejt kodin dhe mund të përdoret si për punë nga ana e klientit ashtu edhe nga ajo e serverit.
   • Mangësitë
    • Swift mund të përdoret vetëm në versionet më të reja të iOS 7 dhe nuk do të funksionojë me aplikacione të vjetra.
    • Si një gjuhë e re programimi, kodi mund të jetë i paqëndrueshëm disa herë, dhe ka më pak burime të palëve të treta në dispozicion të programuesve.
Report abuse
More Maps by This User