Gjuhet e programimit - Mind Map

Gjuhet e programimit Mind Map
 
 
 
 

Gjuhet e programimit - Mind Map

3 months ago by: arba begaj
 
 
 • Gjuhet e programimit
  • Java
   • Një ndër gjuhët më të kërkuara për zhvillimin e softuerëve, aplikacioneve mobile apo përmbajtjeve ne ueb. Punon në shumë sisteme operative pasi është gjuhë cross-platform.
  • PHP
   • PHP (Hypertext Processor) është një gjuhë skript e projektuar për të krijuar uebfaqe dinamike dhe aplikacione. Mund të përfshihet direkt në dokumentet e HTML-së në vend që të ekzistojë si e veçantë.
  • C
   • Përdoret më tepër për implementimin e sistemeve operative dhe aplikacioneve të ndërfutura.
  • Objecive-C
   • Gjithashtu një gjuhë për përdorim të përgjithshëm, e orientuar drejt objekteve dhe e përdorur nga sistemi operativ i Apple.
  • Ruby
   • Gjuhë skript dinamike, e orientuar drejt objekteve. Përdoret për të zhvilluar uebfaqe dhe aplikacione. Fuqizon framework-un Ruby on Rails. Është e lehtë për t’u shkruar. Përdoret nga Scribd, GitHub, Groupon dhe Shopify.
  • JS
   • Gjuhë skript client-side dhe server-side. Shumicën e sintaksës e merr nga C. Mund të përdoret në shume shfletues uebi dhe konsiderohet thelbësore për të zhvilluar funksione uebi të animuara apo interaktive.
Report abuse
More Maps by This User