GJUHET E PROGRAMIMIT - Mind Map

GJUHET E PROGRAMIMIT Mind Map
 
 
 
 

GJUHET E PROGRAMIMIT - Mind Map

3 months ago by: erisa doda
 
 
gjuhet e porgramimit
 • GJUHET E PROGRAMIMIT
  • ASP.NET është një kornizë programimi ndërtuar në gjuhën e përbashkët (common language runtime) që mund të përdoret në shërbyes për të ndërtuar aplikime të fuqishme web-i. ASP.NET ofron disa avantazhe të ndryshme që jan të rëndësishme ndaj modeleve të tjera të mëparshme në zhvillimin e web-it.
  • BOOTSTRAP është një framework front-end HTML, CSS dhe JavaScript i cili përdoret për zhvillimin e aplikacioneve dhe websiteve responsive. Me njohuri bazë në HTML dhe CSS, mund të krijoni forma, tabela, butona, typografi, navigime, modale, slide imazhesh dhe plugine JavaScript opsionale, duke përdorur bootstrap.
  • VB ose Visual Basic është një gjuhë programimi e orientuar në objekte dhe në programacionin me ngjarie, i svilupuar nga Microsoft për ambientet e saj për svilupin.Më mbas VB u zëvëndësua nga Visual Basic .NET.
   • Idea
   • Idea
  • C++' është një gjuhë programuese me qëllime të përgjithshme. C++ ka programim imperativ, Programim të orientuar në objekte dhe programim gjenerik.
    • Idea
    • Idea
   • Idea
  • C është një gjuhë programimi kompjuterike me qëllime gjenerale, e strukturuar në blloqe, procedurale, imperativ e zhvilluar në 1972 nga Dennis Ritchie në Bell Labs për të përdorur me sistemin operativ Unix
  • HTTP ose Protokolli i Transferimit të Teksteve të Lidhura, është protokolli i përdorur për transferimin e faqeve web në internet. Ky protokoll mundëson komunikimin midis një klienti (që mund të jetë një web-shfletues si Internet Explorer, Mozilla Firefox apo një tjetër lloje programi si Telnet etj.) dhe një web serveri i cili nepërmjet një porte, zakonisht 80, merr kërkesën nga klienti dhe i përgjigjet klientit me informacionin e kërkuar.
   • Idea
Report abuse
More Maps by This User