GJUHET E PROGRAMIMIT - Mind Map

GJUHET E PROGRAMIMIT Mind Map
 
 
 
 

GJUHET E PROGRAMIMIT - Mind Map

3 months ago by: ersona vata
 
 
GJUHET E PROGRAMIMIT
 • GJUHET E PROGRAMIMIT
  • HTTP
   • HTTP ose Protokolli i Transferimit të Teksteve të Lidhura, është protokolli i përdorur për transferimin e faqeve web në internet. Ky protokoll mundëson komunikimin midis një klienti dhe një web serveri i cili nepërmjet një porte, zakonisht 80, merr kërkesën nga klienti dhe i përgjigjet klientit me informacionin e kërkuar.
  • VB
   • VB ose Visual Basic është një gjuhë programimi e orientuar në objekte dhe në programacionin me ngjarie, i svilupuar nga Microsoft për ambientet e saj për svilupin.Më mbas VB u zëvëndësua nga Visual Basic .NET.
  • PHP
   • PHP është gjuhë skripti që ngjan për nga sintaksa me gjuhën C, Perl dhe mund të bashkëveprojë me lloje të ndryshme bazash të dhënash si psh. MySQL,MSSQL etj. për të krijuar faqe Interneti dinamike dhe interaktive. PHP është një program kompjuterik me kod të hapur. PHP është gjuhë që ekzekutohet në server dhe përdoret për programimin e faqeve dinamike.
    • Idea
  • BOOTSTRAP
   • Bootstrap është një framework front-end HTML, CSS dhe JavaScript i cili përdoret për zhvillimin e aplikacioneve dhe websiteve responsive. Me njohuri bazë në HTML dhe CSS, mund të krijoni forma, tabela, butona, typografi, navigime, modale, slide imazhesh dhe plugine JavaScript opsionale, duke përdorur bootstrap.
    • Idea
    • Idea
  • HTML
   • HTML është gjuha markup mbizotëruese për krijimin e fletave të rrjetit . HTML lejon autorët e faqeve të internetit të formulojnë dokumente që mund të kuptohen nga sisteme të ndryshme si PC, Unix, Macintosh etj,
  • C
   • C është një gjuhë programimi kompjuterike me qëllime gjenerale, e strukturuar në blloqe, procedurale, imperativ e zhvilluar në 1972 nga Dennis Ritchie në Bell Labs për të përdorur me sistemin operativ Unix. C u përdor për të rishkruajtur një version të herët të Unix që ishte shkruajtur në Assembler.
Report abuse
More Maps by This User