HTML Mind Map
 
 
 
 

HTML - Mind Map

2 years ago by: servi
 
 
 • HTML
  • gjuhe e nivelit te larte pasi nderthur ne te:
   • tekst
   • video
   • audio
   • foto
   • link
   • etj.
  • perbehet nga taget
   • nis dhe mbaron me kllape kendore
   • brenda shkruhet komanda ekzekutuese qe shkruhet ne gjuhen angleze dhe me raste eshte e shkurtuar
  • gjuhe e cila nderton strukturen e nje faqe webi
  • HyperTextMarkupLanguage
  • ka patur disa versione nder vite:
   • HTML
   • HTML 2.0
   • HTML 3.0
   • XHTML
   • HTML5
Report abuse
More Maps by This User