Jonila Gashi Mind Map
 
 
 
 

Jonila Gashi - Mind Map

29 days ago by: Jonila Gashi
 
 
 • Teorite Sociologjike
  • 5.Feminizmi
   • Liberal
   • Postmodern
   • Marksist
   • Radikal
  • 6.Teoria e veprmit shoqeror
   • Teoria e etiketimit (labelling)
   • Teoria dramaturgjikale (Gofmann)
   • Etika Protestante
   • Koncepti i vetes
  • 7.Moderniteti, Post moderniteti, Moderniteti i vonshem
   • Moderniteti-shkenca, pozitivizmi, industrializmi
   • Moderniteti i hershem- globalizacioni dhe sistemet abstrakte.
   • Moderniteti i vomshem- konsumerizmi, liria individuale
   • hiperrealiteti (Baudrillard)
   • mosbesimi ndaj metanarrativave
  • 8.politika sociale
   • barrierat
   • aplikimi i perspetivave
  • 9.vlerat e sociologjise
   • Në procesin e hulumtimit
    • Anti pozitivistë
    • pozitivistë
   • Zgjedhja e asaj për të hulumtuar
  • 4.Marksizmi
   • Konflikti striktural
   • Konceptet e Marksit
   • Marksizmi humanistik
   • Aparati shtetëror shtypës dhe ideologjik i Altuserit
  • 3.Funksionalizmi
   • Sistemet strukturale/consensusi
   • faktet sociale te Durkheim
   • funksionet latente
   • analogja organike
  • 2.A eshte sociologjia shkence?
   • kritikat interpretative
   • Pozitivizmi- sociologji shkencore
   • Shkencë = objektive, e kontrolluar dhe në lidhje me shkakun dhe pasojën
   • Realizmi
  • 1.Pozitivizmi dhe Interpretivizmi
   • Pozitivizmi - makro, sasiore, ndikuese
   • Pozitivizmi - makro, sasiore, ndikuese
Report abuse
More Maps by This User