Kanalet e transmetimit jokabllor (Wireless) - Mind Map

Kanalet e transmetimit jokabllor (Wireless) Mind Map
 
 
 
 

Kanalet e transmetimit jokabllor (Wireless) - Mind Map

3 months ago by: Jetmira Kuka
 
 
 • Kanalet e transmetimit jokabllor (Wireless)
  • Valet radio
   • Jane perdorur ne pergjithesi per largesi relativisht te gjata komunikimi.
   • Jane perdorur ne komunikimin radio, satelitore, radaret, rrjetet kompjuterike etj...
  • Rrezet infra te kuqe
   • Jane nje nga format me te vjetra te komunikimit jokabllor dhe bazohen ne rrezatimin elektromagnetik.
   • Ky lloj transmetimi eshte me i pershtatshem per largesi te vogla komunikimi.
  • Mikrovalet
   • Jane me te perdorurat me nje perhpje mjaft te gjere ne mbare boten.
   • Shumica e radareve perdorin mikrovalet. Ato gjithashtu perdoren ne komunikimin celular.
  • Bluetooth
   • Eshte nje tjeter kanal komunikimi jokabllor per distanca te vogla.
   • Nepermjet teknologjise bluetooth paisjet mund te lidhen me njera-tjetren ne te njejten kohe duke formuar nje rrjet te vogel.
Report abuse
More Maps by This User