Kanalet e Transmetimit Kabllor - Mind Map

Kanalet e Transmetimit Kabllor Mind Map
 
 
 
 

Kanalet e Transmetimit Kabllor - Mind Map

1 years ago by: Igli
 
 
 • Kanalet e Transmetimit Kabllor
  • Kablloja Koaksiale
   • Eshte nje nga kabllot me te lira dhe me te zakonshme qe perdoret ne transmetimin kabllor.Kjo kabllo eshte e pershtatshme per transmetimin e sinjalit me fuqi te ulet ne nje largesi te vogel.
  • Kablloja e Ciftezuar
   • Kjo kabllo perbehet nga dy tela te izoluar ne menyre te pavarur, te perdredhur rreth njeri-tjetrit.Keto kabllo jane perdorur ne rrjetet e telefonise fikse.Eshte lloji me pak i kushtueshem i kabllove qe perdoren ne rrjetet LAN.
   • Kablloja STP (Shielded Twisted Pair)
    • Kjo kabllo eshte e izoluar dhe perbehet nga 8 tela te ciftezuar, te cilet dallohen nga njeri-tjetri nga ngjyra e mbeshtjellesit.Gjtesia maksimale e transmetimit eshte 100 metra, ndersa gjeresia e brezit te transmetimit eshte 10-100 Mbps.
     • Idea
   • Kablloja UTP (Unshielded Twisted Pair)
    • Eshte e ngjashme me kabllon STP, por nuk eshte e izoluar dhe instalohet me lehte se ajo, pasi ke vetem nje mbulese, e cila ndodhet ne pjesen e jashtme te 4 cifteve te telave.
  • Kablloja me fiber optike
   • Perbehet nga fibra optike, te cilat perdorin driten per transmetimin e te dhenave.Kjo eshte nje teknologji e re dhe mjaft e kushtueshme.Ndermjet tyre mund te transmetohen me shpejtesi te madhe dhe ne largesi te medha nje game shume e madhe te dhenash.
Report abuse
More Maps by This User