Kanalet e Transmetimit1 - Mind Map

Kanalet e Transmetimit1 Mind Map
 
 
 
 

Kanalet e Transmetimit1 - Mind Map

3 months ago by: Fiola Cano
 
 
Kanalet e Transmetimit
 • Kanalet e Transmetimit
  • Kanalet e transmetimit kabllor
   • Kablloja Koaksiale-Eshte nje nga kabllot me te zakonshme qe perdoret ne transmetimin kabllor.Kjo lloj kablloje eshte e pershtatshme per transmetimin e sinjalit me fuqi te ulet.
   • Kablloja e Cifterzuar-Kjo kabllo perbehet nga dy tela te izoluar ne menyte te pavarur,te perdrredhur rreth njeri-tjetrit.
    • Kablloja STP-Eshte nje kabllo e izoluar dhe perbehet nga tete tela te ciftezuar.
    • Kablloja UTP-Eshte kabllo e ngjashme me me kabllon STP por nuk eshte e izoluar.
   • Kablloja me Fiber Optike-Perbehet nga fibra optike,te cilat perdorin driten per transmetimin e te dhenave.
  • Kanalet e transmetimit jokabllor(Wireless)
   • Valet Radio-Perdoren ne pergjithesi per largesi relativisht te gjata komunikimi.
   • Rrezet Infra te Kuqe-Jane nje nga format me te vjetra te komunikimit jokabllor dhe bazohen ne rrezatimin elektromagnetik.
   • Mikrovalet-Jane me te perdorura ne mjediset e transmetimit wireless ne nje perhapje mjaft te gjere ne mbare boten.
   • Bluetooth-Eshte nje tjeter kanal komunikimi jokabllor per distanca te vogla.Ai ka shtrirje nga 3 m deri ne 100 m.
Report abuse
More Maps by This User