kapitulli 3 kimi Mind Map
 
 
 
 

kapitulli 3 kimi - Mind Map

2 years ago by: 1234
 
 
 • Kapitulli 3
  • Atomet dhe elementet
   • Atomet
    • Atomet jane grimcat me te vogla perberese te lendes qe nuk zberthehen me ne menyre kimike
    • Atomet perbehen nga berthama dhe nje re grimcash te quajtura elektrone qe rrotullohen rreth saj
     • Berthama eshte e perbere nga 2 lloje grimcash:protonet dhe neutronet
   • Elementet
    • Elemente quhen ato substanca te perbera vetem nga 1 lloj atomi
     • Idea
  • Izotopet dhe radioaktiviteti
   • Izotopet
    • Izotopet jane atome te te njejtit element te cilat kane numer te njejte protonesh,por numer te ndryshem neutronesh
   • Radioaktiviteti (Izotopet reaktive)
    • izotomet reaktive jane ato izotope berthama e te cilave eshte e paqendrueshme
     • Ato heret a vone shperbehen duke na dhene nje rrezatim qe shoqerohet me clirim energjie
      • Ato perdoren per te gjetur rrjedhat e tubacioneve,per kurimin e kancerit,per vrasjen e mikrobeve dhe baktereve.
  • Metalet dhe jometalet
   • Metalet
    • Jane percjelles te mire te energjise dhe nxehtesise.Kane pike te larte shkrirjeje dhe vlimi.Mund te farketohen dhe telezohen.Shkelqejne.Jane kumbuese,Formojne jone pozitive kur japin e-
   • Jometalet
    • Nuk percjellin rrymen dhe nxehtesine,mund te jene te ngurta,te lengea,te gazta.Nuk ferkohen,as petezohen,as telezohen.veprojne me O2(okside bazike).Gjate marrjes se e- clirohet energji
  • Shperndarja e elektroneve
   • Elektronet shperndahen ne shtresa elektronike rreth berthames
    • shtresa e pare mund te mbaje vetem 2 elektrone
    • shtresa e dyte mund te mbaje 8 elektrone
    • shtresa e trete dhe te tjerat ne vazhdim mund te mbajne nga 14 elektrone
Report abuse
More Maps by This User