KM-VFR Mind Map
 
 
 
 

KM-VFR - Mind Map

2 years ago by: Katarína
 
 
Velka francuzka revolucia
 • Francúzska revolúcia
  • PRÍČINY
   • finančná kríza
   • pokusy o reformy
    • Turgot
    • Necker
   • generálne stavy
    • šľachta
    • duchovenstvo
    • buržoázia
     • Prísaha na ,,tenisovom kurte"
      • Sieyès
      • Comte de Mirabeau
      • Národné zhromaždenie
    • odvolanie kráľa Ľ.XVI.
   • volanie po ,,slobode, rovnosti, bratstve"
  • 2. REBÉLIE (1789)
   • 14.7. 1789 dobytie Bastily
   • Dočasná vláda
   • Národné gardy
   • nepokoje v provinciách
  • 2. KONŠTITUČNÁ MONARCHIA (1789-1792)
   • Deklarácia ľudských a občianskych práv
   • vytvorenie departmentov
   • zrušenie feudálnych výsad
   • legislatívne zhromaždenie
   • nová peňažná mena
   • nová ústava
  • 3.obd. REPUBLIKA (1792-1793)
   • Girondisti a Montagnari
   • revolučné vojny
   • Ľudovít XVI. popravený
   • Vláda KONVENTU
   • proticirkevné opatrenia
   • nový kalendár
  • 4. JAKOBÍNSKA DIKTATÚRA (1793-1794)
   • VÝBOR PRE VEREJNÉ BLAHO
   • Marat
   • Talleyrand
   • Robespierre
   • Danton
   • súdy verejnej bezpečnosti
    • gilotína
    • popravy
  • 5. DIREKTÓRIUM (1794-1799)
   • 5-členný kolektívny orgán
    • rada starších
    • rada 500
   • volebný cenzus podľa majetku
  • 6. KONZULÁT (1799-1804)
   • Napoleon Bonaparte
   • občiansky zákonník
Report abuse
More Maps by This User