Kompjuteri & hardware , software - Mind Map

Kompjuteri & hardware , software Mind Map
 
 
 
 

Kompjuteri & hardware , software - Mind Map

1 years ago by: jedina
 
 
 • Kompjuteri & hardware , software
  • pajisjet hardware
   • pajisje te forta dhe te prekshme te kompjuterit
    • hyrese
     • marrin informacione (programe / te dhena) qe transferohen ne memorien qendrore
    • hyrese & dalese
     • marrin dhe japin te dhena ne te dyja drejtimet
       • pajisje ruajtese te informacionit
        • cd / dvd , disku flash, disku i jashtem
       • modemi
        • kryen konvertimin e informacionit nga analog ne numerik dhe anasjelltas
    • dalese
     • nxjerrin ne forme te kuptueshme nga perdoruesit rezultatet e llogaritura nga memoria qendrore
  • kompjuteri
   • pajisje elektronike
    • ruan & perpunon te dhenat / kryen veprime mbi informacionin e ruajtur e te
  • programet software
   • program / bashkesi programesh kompjuterike
    • software te sistemit
     • kontrollojne punen e kompjuterit duke luajtur rolin e nderfaqes makine/njeri
      • sistemi i operimit , kompilatori , interpretuesi , assembler
    • software te aplikacioneve
     • programe te ndryshme per perdorime te ndryshme
      • paketa microsoft office , latex , lotus i IBM etj
    • software ndihmese
     • programe aplikimi qe ndihmojne kompjuterin te kryeje funksionet e mirembajtjes se tij
      • funksionet : backupi i diskut, skanimi, pastrimi i viruseve etj
Report abuse
More Maps by This User