Kompjuteri Mind Map
 
 
 
 

Kompjuteri - Mind Map

1 years ago by: Massimo
 
 
TIK
 • Kompjuteri
  • Hardware
   • Pajisje periferike
    • Hyrëse (I)
     • Mausi
     • Tastiera
    • Dalëse (O)
     • Printeri
     • Monitori
    • Hyrëse/Dalëse (I/O)
     • Pajisje të ruajtjes së të dhënave
     • Modem
   • Memoria
    • Primare
     • RAM
     • ROM
    • Sekondare
     • USB
     • CD
   • CPU
    • CU
    • ALU
    • Regjistra
  • Software
   • Sistemi
    • Sistemi Operativ
    • Kompilatori
    • Interpretuesi
    • Assembler
   • Aplikativ
    • Programet e Microsoft Office
    • Lojëra
    • Web Browser-a
   • Sherbimi
    • Firewall
    • Backup
Report abuse
More Maps by This User