KOMPJUTERI1 Mind Map
 
 
 
 

KOMPJUTERI1 - Mind Map

3 months ago by: Armela Ruci
 
 
 • KOMPJUTERI
  • Pajisjet hyrese
   • Tastiera
    • Tastiera kompjuterike është mjet e cila shërben për futjen e të dhënave në kompjuter është pjesë harduerike e kompjuterit
   • Mausi
    • Pajisje shenjuese. Zhvendosja e kursorit nëpër ekran, duke lëvizur mausin në një sipërfaqe të rrafshët.Shtypja e njërës prej tasteve të mausit pas pozicionimit të kursorit në një pozitë të dëshiruar në ekran.Dy shtypje të njëpasnjëshme të tastit të mausit.Mbajtja e shtypur e një tasti të mausit, duke lëvizur njëkohësisht atë.
     • Idea
   • Mikrofoni
    • Mikrofoni është një pajisje që kthen zërin në sinjale eletrike.
   • Skaneri
    • Skaneri - ju mundëson ta konvertoni një informacion nga i shtypeshem/lexueshem në të editueshem nëpërmjet software-ve që njohin karakteret aplikisht.
   • Kamera
    • (Webcam) është një pajisje për video/regjistrim e lidhur me një kompjuter ose rrjet kompjuterik, shpesh duke përdorur një USB port ose, nëse është i lidhur në një rrjet.
  • Pajisjet dalese
   • Monitori
    • Paisje elektroteknike që shërben për emitimin e signaleve elektrike në fotografi.Monitori sherben qe te dhenat e perpunuara ne kompjuter nga procesori dhe te pergatitura nga kartela grafike t'i a paraqet perdoruesit ne kompjuter.
   • Printerat
    • Pajisje me anë të së ciles ju mundeni përkatësisht: të printoni materialet që keni në kompjuter (pra t’i shtypni në letër)
   • Altoparlantet
    • Eshtë një pajisje elektrike me anë të së cilit bëhet shndërrimi i frekuencave të tonit (sinjalit elektrik) në zë të dëgjueshëm (akustik).
   • Kufjet
    • Pajisjet multimediale e kompjuterit, e cila na mundëson dëgjimin e tingujve
Report abuse
More Maps by This User