Kosova Mind Map
 
 
 
 

Kosova - Mind Map

3 years ago by: Ermela
 
 
 • Kosova
  • Pozita gjeografike
   • Siperfaqja - 10908 km/2
   • Rruget e rendesishme
    • Autostrada Vernice- Merdare
     • Kosove+Shqiperi
    • Ne luginen e Ibrit
     • Kosove -Serbi- Mali i Zi
    • Ne luginen e Lepencit
     • Kosove - Maqedoni
    • Ne luginen e Llapit
     • Dalje ne Nish
   • Kufizuar
    • VL
     • Serbia
    • JP
     • Shqiperia
    • VP
     • Mali i Zi
    • J
     • Maqedonia
  • Kushtet natyrore
   • Klima
    • Ne pjesen me te madhe - mesatare kontinentale
    • Ne lartesi - malore
    • Temp. mesatare vjetore - 9.5 grade
   • Ndertimi gjeologjik
    • Pjesa me e madhe - Albanide
    • Nje pjese e vogel- Rodopeve
    • Shkembinj te rinj e te vjeter
    • Shume rezerva natyrore
   • Hidrografia
    • Drini i Bardhe, Morava, Lepenci etj.
     • Derdhen ne: Egje . Adriatik. Detin e zi
   • Relievi
    • 63% male
    • 37% fushegropa
    • Pikat
     • Me e larta
      • 2656m
     • Me e uleta
      • 270m
   • Bota e gjalle
    • 230 lloje kafshesh
    • 1800 lloje bimesh
     • Endemike
     • Subendemike
   • Tokat
    • Humusore
    • Humusore sicilate
    • Te hirta
    • Acide skeletore
    • Argjilore
    • Aluvionale
    • Shkembore
  • Rajonet gjeografike
   • Rajoni lindor
    • Fusha e Kosoves
    • Klima kontinentale
    • Lartesi e madhe
   • Rajoni perendimor
    • Lugu i Dukagjinit
    • Klima mesdhetare
    • Reliev i copetuar
    • Vlerat ekstreme te lartesise
  • Popullsia
   • Shtimi natyror 12.4%
   • Mosha mesatare 30.2 vjec
   • Lindshmeria 17.2%
   • Vdekshmeria 4.8%
   • Dendesia mesatare 164 banore
   • Sipas moshes -28% 15 vjec . 64% 15-64 vjec 8% 65-81
   • Sipas etnikes , 92% shqiptare , 8% pakica etnike
   • Sipas gjinise, 50.5 % meshkuj , 49.5% femra
  • Ekonomia
   • Turizmi
    • Malor
    • Kulturor
    • I gjelber
   • Transporti
    • Hekurudhor
    • Ajror
    • Automobilistik
   • Industria
    • Energjitike
    • Ushqimore
    • Materialet e ndertimit
   • Bujqesia
    • Drithera
    • Foragjere
    • Vreshtaria
    • Perimet
    • Pemetoret
Report abuse
More Maps by This User