Leesvaardigheidsdidactiek - Mind Map

Leesvaardigheidsdidactiek Mind Map
 
 
 
 

Leesvaardigheidsdidactiek - Mind Map

3 years ago by: Pytsje Buist
 
 
Mindmap bij Lees-en schrijfvaadigheidsdidactiek
 • Leesvaardigheids-didactiek
  • Didactische werkvormen van het leesonderwijs
   • Mindmap
    • Tekstanalyse
     • informatie structureren
     • Clusteren
     • Samenvatten
    • Tekstbegrip
   • Dialogisch leesonderwijs
    • Doel: lezer kan gedachtegang van de schrijver volgen.
     • Interpretation
      • Probeert de leerling verder te laten denken.
     • Transmission
      • nadruk op overdracht van kennis
    • Gericht op het stimuleren van communicatie voor uitwisseling van authentieke standpunten, kennis of antwoorden.
     • Voordeel
      • Van belang voor ontwikkeling kritische denkvaardigheden
      • ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
      • leren van waarden
      • leren reflecteren
      • wederzijds leren; reciprocal teaching
     • Nadeel
      • kost veel tijd
      • leerlingmotivatie verslapt
      • Moeilijk om iedereen actief aan het werk te krijgen
      • ervaren lezers passen strategieën uit zichzelf al toe
   • De leerling als eigenaar
    • 3 Fasen
     • lezen van teksten zonder opdrachten
     • taken bij teksten maken
      • cloze-tekst
       • Lln werken samen
      • husseltaak
       • gevarieerde werkvormen
        • instrumenten gebruiken die tekstbegrip goed meten
      • sorteertaak
       • teksten met realistische context
     • zelf taken ontwerpen bij tekst
      • lln is eigenaar van leesonderwijs
      • Lln heeft actieve rol
      • lln heeft keuzes, interesse e/o niveau
   • Twee aan twee
    • Leerling met tekst
    • Leerling zonder tekst
     • Stelt max.10 vragen om te achterhalen wat inhoud tekst is
      • Maakt daarna samenvatting op papier
    • eisen aan de tekst
     • Tekst niet van al te hoog niveau
     • Overzichtelijk
    • Voordelen
     • Na 3 lessen goede vragen
     • beter gaan lezen
     • goede samenvatting maken
     • af en toe in projectvorm draagt het bij aan motivatie en leren lln kritisch naar tekst te kijken
   • Spiekbriefje maken
    • herkennen hoofd- en bijzaken en leggen van tekstverbanden
     • door goede vragen bij een tekst te stellen
    • van samenvatting spiekbriefje maken
   • Van leesles tot complete taalles
    • analyse van de leerstof
     • sterkte-zwakte-analyse
    • bepalen van de bruikbaarheid vd teksten & opdrachten
     • globaal lesplan
    • Herontwerp
     • een effectieve leesles
  • Verbeteren leesvaardigheid
   • Leeskilometers maken
    • Fictie
     • Lezen tijdens de les
      • Rustmoment
      • Genieten
      • Woordenschat uitbreiden
      • Leren van de schrijver en elkaar
    • Non-fictie
     • Lezen tijdens de les
      • krant in de klas
      • Social media
      • Lesboeken
      • Informatieve websites
      • Instructies
      • Recepten
    • Bezoek aan de bibliotheek
     • Informatieve boeken
     • Tijdschriften
     • Website met werkstukinformatie
     • Apps op de i-Pad
      • Bibliotheek wise
      • de bibliotheek selectie eBooks
      • Luisterbieb
   • Motivatie
    • Lezen voor je plezier in je vrije tijd
     • Rustmoment
     • Genieten
     • Woordenschat uitbreiden
    • Zelf mogen kiezen
     • boek
      • fictie
      • non-fictie
     • tijdschrift
     • vakbladen
     • luisterboeken
     • Stripboeken
     • Graphic Novel
   • Vergroten achtergrondkennis
    • Actualiteiten in de klas
     • Digitaal nieuws
      • Nu.nl
      • (Jeugd)journaal
      • NOS.nl
      • RTV-NOF
      • waldnet
      • Nieuws in 60 seconden
     • Krant
      • Betaalde krant
       • Doelgroep
        • Financieel dagblad
        • 7Days
        • Landelijke kranten
        • Regionale kranten
        • Lokale kranten
      • Gratis krant
       • Metro
       • Spits
   • Vergroten woordenschat
   • Vergroten ontwikkeling strategisch handelen
    • Begrijpend lezen
     • Tekst
      • Bron
       • Wel of niet actueel
       • Wel of niet betrouwbaar
      • Schrijver
       • Doel van de schrijver vaststellen
        • Informerend tekstdoel
         • Instructie
         • Nieuwsbericht
          • Actualiteiten in de klas
           • NOS.nl
           • Jeugdjournaal.nl
         • Handleiding
        • Amuserend tekstdoel
         • Verhaal
         • Liedtekst
         • Roman
         • Toneelstuk
        • Overtuigend tekstdoel
         • Ingezonden brief
         • Klachtenbrief/mail
        • Activerend tekstdoel
         • Advertentie
         • Folder
         • Oproep
      • Inhoud
       • Titel
       • Tussenkop
       • Onderwerp
        • Deelonderwerp
       • Alinea
        • Behandelt stukje van het onderwerp
        • Tekstverband
         • Opsommend tekstverband
          • Signaalwoord
           • ten eerste
           • om te beginnen
           • ook
           • tevens
           • bovendien
         • Tegenstellend tekstverband
          • Signaalwoord
           • maar
           • echter
           • toch
           • integendeel
         • Uitleggend tekstverband
          • Signaalwoord
           • bijvoorbeeld
           • dat wil zeggen
           • zoals
           • met andere woorden
         • Redengevend tekstverband
          • Signaalwoord
           • want
           • omdat
           • daarom
           • immers
           • namelijk
         • Concluderend tekstverband
          • Signaalwoord
           • dus
           • dan ook
           • concluderend
           • de slotsom is
           • hieruit volgt
        • Opbouw
         • Hoofdzin en toelichting
        • Verwijswoord
         • Wie?
         • Wat?
         • Waar?
         • Welke?
      • Opbouw
       • Inleiding
       • Kern
       • (Slot)
      • Leespubliek
       • Bron
       • Onderwerp
       • Taalgebruik
       • Aanspreekvorm
       • Oefenen op niveau
        • Talent B/K, K/G, T/H
         • Manieren van lezen
          • Verkennend lezen
           • Leesstrategieën
            • Titel
            • Tussenkop
            • Onderwerp
            • Deelonderwerp
            • Eerste (en laatste) alinea lezen
            • Bron
            • Schrijver
          • Nauwkeurig lezen
           • info uit inleiding en slot
           • belangrijkste wat over onderwerp wordt gezegd
           • betekenis belangrijke moeilijke woorden
           • Verband tussen de tekstdelen
          • Zoekend lezen
           • Leesstrategieën
            • Tussenkop
            • Kernzin van de alinea
          • Studerend lezen
           • SQ3R-methode
            • Survey; begin met verkennend lezen en koppen snellen
            • Question: vraag jezelf af waar het over gaat.
            • Read; begin dan nauwkeurig te lezen
            • Recite: formuleer voor jezelf wat je hebt gelezen
            • Review; overhoor jezelf adhv de koppen en vragen die je jezelf stelde.
          • Scrollend lezen
           • Doe je op je iPad
            • Digitale teksten
             • Verschil met papier
              • Stijl
              • Opmaak
              • Ordeningspricipes
             • Didactiek voor het nieuwe lezen
              • Lezer
               • juiste leesmedium kiezen
               • Volledige aandacht voor het leesproces (afleiders uitschakelen)
               • Paginagrootte en lettertype aan scherm aanpassen
              • Docent
               • Directe instructie
               • Veel ruimte voor interactie en reflectie
          • Selectief lezen
           • Je bladert door een tekst en pikt eruit wat van je gading is.
          • Sensitief lezen
           • Romans of poëzie onderga je, daar geniet je van. Je bent ontvankelijk voor wat de tekst te bieden heeft.
          • Kritisch lezen
        • Score Begrijpend lezen
         • 0F-4F
     • Lezer
      • bekwaamheden
      • kennis
      • motivatie
      • activiteiten
   • 5 uitganspunten
    • De waarschijnlijkheid van lettercombinaties
    • Het vermoedelijke verloop van zinnen
    • De waarschijnlijkheid van betekeniscombinaties
    • Logische structuren
    • Kennis van de wereld
Report abuse
More Maps by This User