Llojet e rrjeteve Mind Map
 
 
 
 

Llojet e rrjeteve - Mind Map

2 years ago by: RigelsMeta
 
 
 • Llojet e rrjeteve
  • Sipas zonës së mbulimit
   • Personal Area Network PAN
    • Rrjeti personal
   • Local Area Network LAN
    • Rrjeti lokal
   • Metropolitan Area Network MAN
    • Rrjeti metropolitan
   • Wide Area Network WAN
    • Rrjeti i gjere
  • Sipas arkitektures
   • Klient-Server
   • Peer-to-Peer
  • Sipas topologjisë
   • Bus
   • Star
   • Ring
   • Mesh
   • Tree
   • Hibride
Report abuse
More Maps by This User