Llojet e rrjteve Mind Map
 
 
 
 

Llojet e rrjteve - Mind Map

2 years ago by: MetBeshku
 
 
 • Rjeti kompjuterik
  • Nje rrjet kompjuterik perbehet nga dy ose me shume kompjutera te nderlidhur mes tyre me qellim perdorimin e perbashket te burimeve,shkembimin e informacionite ose komunikimin elektronik
  • Llojet e rrjteve
   • Klasifikimi i rrjetev sipas madhesise se zones
    • Arkitektura Klient-Server perbehet nga nje kompjuter i vetem.Lidhet me kompjutera te shumte qe quhen kliente.
   • Klasifikimi i rrjeteve sipas artektures
    • Arkitektura Peer-to-Peer eshte lloji i rrjetit ku cdo makine ka aftesi dhe pergjegjesi te barabarte.Ato nuk kane nje server.
Report abuse
More Maps by This User