My MindMap Mind Map
 
 
 
 

My MindMap - Mind Map

3 years ago by: Klaudja
 
 
 • Madhësitë fizike
  • disa formula kryesore
  • Vëllimi V= d/m * d = Vm m = d/V* Shpejtësia v=l/t Nxitimi a = v-v0/t * v = v0 + at v0 = v-at* Nxitimi I rënjes së lirë g = 9.8 m/s2 1) v = v0 + gt *t = v-v0/g v0 = v-gt* 2) h= v0t + gt2/2 3) 2gh = v-v0 Forcat në ekuilibër Vektorët G + N = 0 cos0 =Fx/F sin0 =Fy/F Ft +Ff = 0 ↓ ↓ FR= ma Fx= F cos0 Fy = Fsin0 W = mg G= mg Impulsi FR= ma → FR = mv-mu/t= i – i0/t FR= Δi/t → Δi = FRt
   • Idea
  • skalare
   • masa
    • lidhet me inertësinë e një objekti.
   • energjia
    • ka të bëjë edhe me fuqinë e kërkuar për të lëvizur apo zhvendosur një peshë në një largësi të caktuar.
   • koha
    • është përmasa në të cilën kuptohet dhe matet rrjedha e ngjarjeve në gjithësi
  • vektoriale
   • shpejtësia
    • është e barabartë me shpejtësinë skalare në një drejtim të caktuar.
     • Idea
     • Idea
   • nxitimi
    • është e barabartë me ndryshimin e shpejtësisë në sekondë.
   • forca
    • shformon trupin duke e përshpejtuar ose duke i ndryshuar drejtimin
Report abuse
More Maps by This User