My MindMap Mind Map
 
 
 
 

My MindMap - Mind Map

3 years ago by: Jola
 
 
 • Llojet e rrjeteve kompjuterike Punoi : Edja Delibashi Xhulio Mahilaj Fjona Arapi Mario Fejzo Klevis Pano Kristian Sojati Kl.X-C
  • Rrjeti kompjuterik i hapsires personale (PAN)
   • Rrjeti i hapësirës personale (PAN) përkufizohet si rrjet kompjuterik i cili përdoret për ndërlidhjen dhe transmetimin e të dhënave në mes të pajisjeve të cilat ndodhen në një hapësirë personale siç është mjedisi shtëpiak.
  • Rrjeti kompjuterik i hapësirës lokale (LAN)
   • Rrjeti i hapësirës lokale (LAN) është rrjeti kompjuterik që ndërlidhë dy apo më shumë kompjuter në një hapësirë lokale me qëllim të ndarjes së resurseve.
    • Idea
  • Rrjeti kompjuterik i hapësirës së qytetit (MAN)
   • Ndaj, përkufizimi për rrjetin kompjuterik të hapësirës së qytetit është një grup i rrjetave kompjuterike të hapësirave lokale (LAN) të ndërlidhura përbrenda kufirit gjeografik të qytezës apo qytetit
    • Idea
  • Rrjeti i kompjuterik i hapësirës së gjerë (WAN)
   • Rrjeti i hapësirës së gjerë (WAN) është një rrjet kompjuterik i cili mbulon një hapësirë të madhe gjeografike duke përdorur linjat e dedikuara të telekomunikimit si linjat e telefonit, linjat e dhëna me qira dhe satelitët.Pra, përderisa rrjetet e tjera kompjuterike kanë kufizime gjeografike për nga shtrirja fizike e tyre, rrjeti i hapësirës së gjerë (WAN) nuk ka kufizime gjeografike.
  • Rrjeti kompjuterik
   • Një rrjet kompjuterik është një grup kompjuterash autonomë të ndërlidhur me ndihmën e një teknologjie të caktuar. Dy kompjutera quhen të ndërlidhur nëse janë të aftë të shkëmbejnë informacion midis tyre.Lidhja mund tërealizohet me anën e kabllove elektrikë, fibrave optike, mikrovalëve, rrezeve infra të kuqe apo me anën e satelitëve. Rrjetet kanë forma dhe madhësi të ndryshme. Kompjuterat e lidhur në rrjetën kompjuteristike funksionojnë në mënyrë unike sipas standardeve të përcaktuara komunikuese çka do të thotë se “flasin gjuhën e njëjtë”
Report abuse
More Maps by This User