My MindMap Mind Map
 
 
 
 

My MindMap - Mind Map

2 years ago by: can marku
 
 
  • Kimia industriale inorganike
    • Hekuri
      • Prodhohet ne furrnalte
        • nga hematiti (Fe2O3)
      • ndryshku
        • parandalimi
          • Lyerja
          • Vajisja dhe lubrifikimi
          • Veshja plastike
          • Mbrojtja sakrifikuese
          • mbrojtja elektrolitike
          • Veshja elektrolitike
    • Nxjerrja e metaleve
      • Elektroliza
        • 3 stade
          • nxjerrja
          • pastrimi
          • elektroliza
      • Reduktimi me karbon
    • Alumini
      • Elektroliza
        • K-R
        • A+ O
        • Al+3e->Al
        • 2O2>O2-4e-
        • O2+C>CO2
      • Nga boksiti
        • Boksiti+ hidroksid natriumi dhe jep AL2O3 pastaj +credit ul temperaturen dhe me pas elektroliza
    • Acidi sulfurik
      • nga squfuri me procesin ne kontakt
        • kushtet:
          • temp. 450*C
          • 1-2 atm
          • v
      • Perdorime
        • Industria e pastrimit... etj.
      • i perqendruar eshte i rrezikshem
      • agjent dehidratues , oksidues dhe shume korrodues
    • Amoniaku
      • prodhon
        • plehra kimike
        • eksplozive
      • tretet ne uje
      • kondensohet lehte
      • me pak i dendur se ajri
      • pa ngjyre
      • ere karakteristike
    • Nitrati i amonit
      • 25% azot
      • NH3+HNO3 -> NH4NO3
      • i tretshem ne uje
    • Squfuri
      • Nxirret nga :
        • Krateret e vullkaneve
        • Procesi Frasch
      • digjet ne ajer
        • oksidohet squfuri
      • dioksid squfuri+ O2 -> trioksid squfuri
    • Celiku
      • Shume i perdorshem
        • kosto te ulet
        • rezistent ne terheqje
        • i qendrueshem
        • ne industri
        • ne ora
        • anije
      • Riciklohet lehte
      • Aliazh i hekurit
    • Zinku
      • Nxirret nga sulfati i zinkut
      • perdorime:
        • tunxh
        • cgalvanizimi i hekurit
      • ZnS+O2 -> ZnO+ SO2 ZnO+C -> Zn+CO
    • Bakri
      • nxirret nga piriti
      • Perdorimet
        • Tubacione
        • Tela percimi
        • Ene kuzhine
        • Etj..
    • Klori
      • Industria
        • 3 celula
          • Me katode merkuri
          • me diafragme
          • Membranore
      • perdorime
        • uji i pishinave/shtepive
        • zbardhues
        • PVC
    • Guri gelqeror
      • Perdoret
        • Lende e pare
      • Si pluhur
        • Asnjeaneson tokat acide dhe liqenet acide
        • Largon skorjet ne furrnalta
      • CImentoja
        • nga djegia e gurit gelqeror me argjilen ne furrat rrotulluese
          • bluhet dhe bashkohet me gips
      • Betoni
        • zhavorr+cimento
        • shtohet uje
        • hidhet ne kallepe druri
Report abuse
More Maps by This User