My MindMap(4) Mind Map
 
 
 
 

My MindMap(4) - Mind Map

3 months ago by: Novjana Jakupi
 
 
 • Bota e Kompjuterit
  • Funksionet e kompjuterit
   • Procesimi i te dhenave
   • Ruajtja e te dhenave
   • Mbartja e te dhenave
   • Kontrolli
  • Pajisjet
   • Hyrese
   • Dalese
   • Hyrese-Dalese
  • Rrjeti kompjuterik
   • Elementet
    • 2 ose me shume kompjutera
    • Karta e rrjetit(NIT)
    • Kontrate me nje ISP
    • Mjedis komunikimi
    • Sisitem shfrytezimi
    • Browser interneti
   • Klasifikimi
    • Sipas zones se mbulimit
     • LAN
     • MAN
     • WAN
    • Sipas arkitektures
     • Klient server
     • Peer to peer
    • Sipas topologjise
     • Te hapura
     • Te mbyllura
     • (Bus/Star/Ring/Mesh/Tree/Hybrid)
  • Protokollet
   • TCP
   • FTP
   • IP
  • Pajisjet e ruajtjes se informacionit
   • Fizike
    • Disketa
    • CD
    • DVD
    • USB
    • Hard disku i jashtem
   • Online
    • I-cloud
    • Dropbox
    • Google drive
    • Mozy&Carbonite
  • Kanalet e transmetimit
   • Kabllore
    • Kablli koaksial
    • Kablli cift(UTP/STP)
    • Kablli me fiber optike
   • Jokabllore
    • Valet e radios
    • Valet infrared
    • Bluetooth 
    • Wireless
  • Rendesia e mirembajtjes se kompjuterit
   • Mbajtja ne parametra optimale
   • Parandalimi i gabimeve
   • Sigurimi i te dhenave nga nje demtim i padeshiruar
   • Kursimi i kohes
  • Disa parime te Ergonomise
   • Karrigia e pershtatshme me permasat trupore
   • Qendrimi drejt para ekranit (trupi 90grade)
   • Shmang rremujen ne vendin e punes
   • Ekrani 50-100 cm larg
   • Bej pushime te shkurtra cdo 20 minuta
Report abuse
More Maps by This User