My MindMap(6) Mind Map
 
 
 
 

My MindMap(6) - Mind Map

1 years ago by: Debora
 
 
 • Mind mapping
  • Planifikimi
   • Tregon nderlidhjen mes ideve dhe informacioneve
   • Krijon diagramet te cilat perdoren per te prezantuar vizualisht menyren e te menduarit
   • Ka te beje me percaktimin e hapave per zgjidhjen e problemit
   • Vendosjen e lidhjeve logjike nepermjet degeve dhe nendegeve
   • Mindomo Online,Mindview dhe Mindmeister
  • Eshte nje software i cili perdoret per krijimin e diagrameve vizuale dhe hartave konceptuale
  • Perdorimi
   • Kerkon permbledhjen e gjithe informacionit
   • Shtrimin e ceshtjeve dhe nenceshtjeve
   • Lidhjen llogjike nepermjet degezimeve
   • Filtrimi-mundeson shfaqjen ne nje ose disa nivele te degezimeve
   • Krijimi i degezimeve te reja-ne qender vendosim ceshtjen ne te cilen mund te shtojme degezime ne varesi te projektit
   • Futja e degeve ClipArt.Branch-Picture-ndodhet ne komanden insert,nje opsion i cili shton nje nendege te dega e zgjedhur
   • Figurat ose ikonat zgjidhen ne panelin View/Picture
Report abuse
More Maps by This User