Ndajfolja dhe lokucionet ndajfoljore - Mind Map

Ndajfolja dhe lokucionet ndajfoljore Mind Map
 
 
 
 

Ndajfolja dhe lokucionet ndajfoljore - Mind Map

3 years ago by: can marku
 
 
 • Ndajfolja dhe lokucionet ndajfoljore
  • Ndajfolja
   • Shkallet
    • Krahasore
     • me mire...
    • Siperore
     • Shume mire...
    • Pohore
     • mire...
   • Sipas menyres se fjaleformimit
    • Te parme
     • Mire, Shpejt...
    • Te prejardhura
     • Barkazi , lirshmerisht...
    • Te perngjitura
     • Kurdo , kudo ...
   • Mund te perdoren me vete si :
    • Percaktore
    • Rrethanore
   • Kane kuptim te mevetesishem leksikor
   • Eshte nje pjese e pandryshueshme e ligjerates e cila shpreh nje tipar te gjendjes ose te foljes se shprehur nga folja
   • Klasifikimi
    • Rrethanor
     • Emerton rrethanat e nje veprimi te shprehur nga folja
      • Nd. Kohes
      • Nd. menyre
    • Percaktor
     • Emertojne tiparin e nje veprimi dhe shkallen e intensitetit te tij
      • Nd. sasie
      • Nd. vendi
      • Nd. shkaku
  • Lokucionet ndajfoljore
   • Grup fjalesh me lidhje te qendrueshme kuptimisht dhe gramatikisht =me ndajfoljen
   • Formohen nga:
    • perseritja e te njejtit emer me lidhezen e
    • nga bashkimi i ndajfoljeve me kuptimin antonimik te lidhura me (e) ose me (-)
    • nga perseritja e se njejtes ndajfolje te lidhura me (e) ose me (-)
    • Nga perseritja e nje emri ne formen e numrin shumes
    • Nga bashkimi i nje emri ne rasen emerore trajta e shquar+emer ne rasen dhanore trajta e shquar
    • Nga perseritja e te njejtit emer me ndrmjetesine e parafjales
    • Nga nje parafjale dhe nje numeror
    • Nga nje ndajfolje+nje parafjale+ndajfolje
    • Nga parafjalet (me) ose (per) + mbiemer i emerzuar i gjinise asnjeanese
    • nga nje parafjale +emer i pashquar
Report abuse
More Maps by This User