Ndarja e qelizave Mind Map
 
 
 
 

Ndarja e qelizave - Mind Map

4 months ago by: Urada Ristani
 
 
 • Ndarja e qelizave
  • 1.Qeliza prokariote
   • 1.1 Karakteristikat dhe ndertimi i qelizes prokariote.
    • 1.1.1 Kane mur qelizor
    • 1.1.2 Kane ribozome ne citoplazem
    • 1.1.3 Kane enzima te panumerta
    • 1.1.4Kane membrane plazmatike
    • 1.1.5 Nuk kane berthame dhe kane material gjenetik te shperndare ne citoplazem
   • 1.2Referimi per analizim ne qelizen bakteriale
    • 1.2.1 Ndarja sipas menyrs se se ushqyerjes
     • 1.2.1.1 Autotrofe
     • 1.2.1.2 Heterotrofe
    • 1.2.2 Ndarja sipas menyres se si e marrin lenden organike
     • 1.2.2.1 Saprofite
     • 1.2.2.2 Simbitike
     • 1.2.2.2 Parazit
  • 2 . Qeliza eukariote
   • 2.1 Karakteristikat e pergjithshme
    • 2.1.1 Ndertojne mbreterine protista , kerpudha,bime dhe kafshe.
    • 2.1.2 Jane qeliza me berthame dhe membrane qelizore.
    • 2.1.3 ka membrane qelizore
    • 2.1.4Materialin gjenetik te organizuar ne berthame .
   • 2.2 Referimi per analizim
    • 2.2.1 Qeliza bimore
    • 2.2.2 Qeliza shtazore
Report abuse
More Maps by This User