Paisjet hyrese , dalese dhe perpunuese1 - Mind Map

Paisjet hyrese , dalese dhe perpunuese1 Mind Map
 
 
 
 

Paisjet hyrese , dalese dhe perpunuese1 - Mind Map

3 months ago by: Danjel Rexhaj
 
 
Detyra qe kishim e dergova me publish map sepse ne word nuk dilte mire.
 • Paisjet hyrese , dalese dhe perpunuese
  • Paisjet hyrese
   • Mausi
    • Përmes mausit mund të realizohen katër operacione elementare:Zhvendosja e kursorit nëpër ekran, duke lëvizur mausin në një sipërfaqe të rrafshët.Shtypja e njërës prej tasteve të mausit pas pozicionimit të kursorit në një pozitë të dëshiruar në ekran.Dy shtypje të njëpasnjëshme të tastit të mausit.Mbajtja e shtypur e një tasti të mausit, duke lëvizur njëkohësisht atë.
   • Tastiera
    • Tastiera kompjuterike është mjet e cila shërben për futjen e të dhënave në kompjuter është pjesë harduerike e kompjuterit bën pjesë në njesin e pajsjeve hyrëse të kompjuterit.
   • Modemi
    • Shumica e modemeve kanë të integruar edhe faksin, që na mundëson komunikimi me kompjuter tjetër si dhe pranimin dhe dërgimin e fakseve.Paisje që shërben për transformimin e të dhënave në teknologjinë e komunikimit. Modemi është paisje që perdoret më se shpeshti për transmetimin e të dhënave nëpërmjet lidhjeve telefonike.
   • Mikrofoni
    • Fjala Mikrofon vjen nga greqishtja e vjeter phone=zëri. Mikrofoni është një pajisje që kthen zërin në sinjale eletrike. Ato sinjalet mund të amplifikohen ose rekordohen. Mikrofoni i parë u shpikë nga Emile Berliner më vitin 1876.Ajo eshte nje nder paisjet hyrese te kompiuterit.
   • Skaneri
    • Skaneri - është si sytë e një PC. Ai i mundëson PC të konvertoj një vizatim apo fotografi në një informacion të tillë që aplikimet grafike e përdorin për të shfaqur në ekran një imazh ose dhe për ta printuar atë. Gjithashtu skaneri ju mundëson ta konvertoni një informacion nga i shtypeshem/lexueshem në të editueshem nëpërmjet software-ve që njohin karakteret aplikisht.Eshte nje nder paisjet hyrese te kompiuterit.
   • https://sq.wikipedia.org/wiki/Pajisjet_hyr%C3%ABse
  • Paisjet perpunuese
   • CPU
    • -Fetch Instruction ( leximi i instruksionit ): Procesori lexon nje instruksion nga memoria (regjistri , cache memoria ose memoria kryesore ) - Interpret instruction ( interpretimi i instruksionit ): Instruksioni dekodet ne menyre qe te kuptohet per çfarë veprimi nevojitet. -Fetch Data ( leximi i të dhënave ): Ekzekutimi i një instruksioni mund të kërkojë leximin e te dhenave nga memorijet ose nga modulet hyrese/dalese -Process Data ( procesimi i të dhënave ): Ekzekutimi i një instruksioni mund të kërkojë kryerjen e ndonjë operacioni aritmetik ose logjik mbi të dhëna. - Write Data ( shkruarja e të dhënave ): Rezultatet e një ekzekutimi mund të kërkojnë shkruarjen e të dhënave në memorie ose në një modul për H/D
   • RAM
    • RAM ( shkurtimi i Random-acces memory - lexo Random-akses memori me kuptimin Kujtesë me hyrje të rastësishme) është kujtesa kryesore e përkohshme e kompjuterit. Në tërësinë e kompjuterit kjo kujtesë pasqyron trurin e vogël të njeriut në të cilin mbahen të dhënat për një kohë të shkurtër.Kujtesa qëndrore është pra vendi ku ekzekutohen të gjitha programet dhe ku vendosen të gjitha të dhënat që përdoren nga këto programe. Instruksionet e një programi duhet të ndodhen në RAM që të mund të ekzekutohen nga procesori. Dihet që të gjitha këto informacione ruhen në formë bit–esh, pasi është më e thjeshtë paraqitja e këtyre informacioneve logjike në diçka fizike siç është hardueri.
   • ROM
    • Funksioni i ROM-it (Memory Read Only) është si një mjet ruajtje për firmware, i cili është softuer ose më shpesh quhet softuer, i cili ka të bëjë me harduerin (harduerin). siç është ROM BIOS, ku BIOS (Sistemi bazë i daljes së hyrjes) mund të ekzekutohet menjëherë, pa pasur nevojë të presim për të ndezur pajisjet e tjera të mediave të ruajtjes së parë siç është zakonisht rasti me pajisjet e tjera të ruajtjes. Megjithëse memoria ROM mund të lexohet vetëm, të dhënat në këtë memorie mund të rishkruhen.
   • HDD/SSD
    • Ruan të dhënat. Tani duhet të jeni duke menduar se hard disk qenka një llojmemorie përderisa ruan të dhënat dhe ky është një mendim shumë i saktë. Është një memorie dhe madje e qëndrueshme. Kjo do të thotë se të dhënat e magazinuara në Hard-Disk që mund jenë praktikisht çdo lloj informacioni me të cilin ne punojmë në kompjutër si dokumente, muzikë, lojra etj, ruhen edhe pasi kompjuteri fiket,kete e ben te mundur nepermjet magnetizimit mbetes elementar mbi disk (i cili eshte i lyer ose i perbere nga lende ferromgnetike, i cili kur kalon koka e lexim\shkrimit mbi te pa e prekur dhe cojme informacion drejt kokes, ajo orienton grimcat a diskut sipas nje drejtimi te imponuar)
   • GPU
    • Karta grafike është një nga paisjet kryesore të kompjuterëve modern. Këto karta kanë në brendesi te tyre GPU-ne (Graphic Processing Unit), ky i fundit është shume i ngjashem me CPU por ndryshon ne faktin qe është i optimizuar ne kryerjen e operacioneve matematike qe janë mese te zakonshme ne manipulimin e grafikeve. Ky optimizim është diferenca kryesore midis GPU.Një element tjetër i rendesishem i kartes grafike është memoria. GPU e perdor memorie për te ruajtur rezultatet e perkohshme qe asaj i duhen për te kryer operacione ne menyre sa me eficente. Kjo memorie mund te perdoret edhe për qellime te tjera si ruajta e imazheve te cilat do te shfaqen se shpejti ne monitor. Sasia dhe tipi i kësaj memorie është një faktor shume i rendesishem.
   • MOTHERBOARD
    • Kryepllaka apo pllaka amë (ang. motherboard apo mainboard) është karta kryesore e kompjuterit në të cilën vendosen të gjitha pjesët tjera të tij si procesori , karta grafike, karta e zërit, pllakëzat e kujtesës, etj.Qëllimi kryesor i pllakës amë është mbajtja e përbërësve të tjerë shtesë të kompjuterit, ushqimi i tyre me rrymë elektrike dhe ndërlidhja e tyre për funksionimin e sistemit.Historia na tregon se Motherboards e parë të mbajtur komponentët shumë pak reale. Rreth 20 vjet më parë, parë motherboard IBM PC kishte vetëm një procesor dhe lojëra elektronike kartë.
   • https://sq.wikipedia.org/wiki/Pajisjet_dal%C3%ABse
  • Paisjet dalese
   • Ekrani
    • Monitori është ekrani nga ku ju po lexoni këtë material. Monitorët janë dy llojesh: CRT& Ekrane të sheshtë:Këta janë monitorët tradicionalë të ngjashëm me ekranin e televizorit. Në bazë të parimit të punës së këtyre ekraneve është drejtimi i një tufe elektronesh nga një fushë elektrike drejt ekranit i cili është i mbuluar nga brenda një shtresë e hollë elementesh fosforeshentë të cilët kur goditen nga elektronet shndërrohen në një pikë të ndritshme që në gjuhën e kompjuterit njihet si pixel.Këto janë ekranet me të cilët janë të pajisur të gjithë laptopët por gjithmonë e më shumë edhe kompjuterat e “zakonshëm”.
   • Printeri
    • Funksioni-eshte te printoje dokumentet e punuara ne kompjuter.Në informatikë, një printer është një paisje periferike dalëse e cila shtyp një kopje (teksti i përhershëm i lexueshëm dhe / ose grafikë) të dokumenteve dhe letrave të depozituara në formë elektronike dhe që punon me interkonjuksion dytaktesh super të shpejtë, me lazer dhe me solarium treadmill shume të bardhë, të çelur.Shumë printera përdoren lokalisht dhe janë të lidhur me një kabllo printeri (në modelet më të rinj me kabllo USB) te një kompjuter i cili shërben si një burim i dokumenteve.
   • Kufjet
    • Mund të quhen së bashku pajisjet multimediale të kompjuterit, janë ato pajisje që na mundësojnë dëgjimin e tingujve me zë të lartë apo kufjeve.
   • Bokset
    • Mund të quhen së bashku pajisjet multimediale të kompjuterit, janë ato pajisje që na mundësojnë dëgjimin e tingujve me zë të lartë apo kufjedhe incizimin përmes . Nën dritën e paragrafit të mësipërm “kutitë e zërit” (ang.:audio boxes ose speakers) dhe kufjet janë pajisje dalëse ndërsa mikrofoni pajisje hyrëse.
   • Modemi
    • Shumica e modemeve kanë të integruar edhe faksin, që na mundëson komunikimi me kompjuter tjetër si dhe pranimin dhe dërgimin e fakseve.Paisje që shërben për transformimin e të dhënave në teknologjinë e komunikimit. Modemi është paisje që perdoret më se shpeshti për transmetimin e të dhënave nëpërmjet lidhjeve telefonike.
   • https://sq.wikipedia.org/wiki/Pajisjet_dal%C3%ABse
Report abuse
More Maps by This User