PC PARTS Mind Map
 
 
 
 

PC PARTS - Mind Map

1 years ago by: omretcaban
 
 
Here is the Pc parts in ALBANIAN LANGUAGE
 • Kompjuteri
  • Monitori
   • Tastiera kompjuterike është mjet e cila shërben për futjen e të dhënave në kompjuter është pjesë harduerike e kompjuterit bën pjesë në njesin e pajsjeve hyrëse të kompjuterit
  • Tastiera dhe Mausi
   • Tastiera kompjuterike është mjet e cila shërben për futjen e të dhënave në kompjuter është pjesë harduerike e kompjuterit bën pjesë në njesin e pajsjeve hyrëse të kompjuterit
   • Komunikimi me kompjuter, duke përdorur miun ose mausin, është shumë më i thjeshtë, sepse ky komunikim realizohet përmes dy ose tre tasteve që janë vendosur në pjesën e sipërme të tij.
   • Përmes mausit mund të realizohen katër operacione elementare:Zhvendosja e kursorit nëpër ekran, duke lëvizur mausin në një sipërfaqe të rrafshët.Shtypja e njërës prej tasteve të mausit pas pozicionimit të kursorit në një pozitë të dëshiruar në ekran.Dy shtypje të njëpasnjëshme të tastit të mausit.Mbajtja e shtypur e një tasti të mausit, duke lëvizur njëkohësisht atë.
  • Altoparlantët + Kufjet + Mikrofoni
   • Mund të quhen së bashku pajisjet multimediale të kompjuterit, janë ato pajisje që na mundësojnë dëgjimin e tingujve me zë të lartë apo kufjeve, incizimin përmes mikrofonit. Nën dritën e paragrafit të mësipërm “kutitë e zërit, dhe kufjet janë pajisje dalëse ndërsa mikrofoni pajisje hyrëse.
  • Kasa
   • Eshtë kutia metalike ose plastike ku ndodhen pjesët e brendshme të kompjuterit.Duhet te jet e fort qe ti rezistoj goditjeve mekanike Kasazgjidhet në varësi të përmasave ( duhet shikuar nëse ofron hapsirën e nevojshme për të gjitha pajisjet e brendshme që duam të kemi në kompjuter) dhe shijeve estetike personale.
  • Ushqyesi
   • Furnizon me rrymë elektrike të gjitha pjesët e brendshme të kompjuterit. Ai ndodhet brenda kasës dhe zakonisht shitet së bashku me të.Ushqyesi përfshihet në pjesët Softuerike
  • Procesori
   • Është një komponent shumë i rëndësishëm ikompjuterit i përbërë nga një qark i cili në mënyrë direkte apo indirekte kryen të gjithëpunën që ne bëjmë në kompjuter. Zakonisht shitet bashkë me mainboard-in dhe nëse joduhet bërë kujdes që të zgjidhet një motherboad dhe një proçesor që mund të funksionojnëse bashku.CPU njihet ndryshe si Procesori
  • Memoria
   • Është fjala më e përgjithshme për të treguar të gjitha pjesët që shërbejnë për ruajtjen e informacioneve. Në fillim tek tabela e parametrave në vend të fjalës memorie shkruhet RAM dhe zakonisht është pikërisht RAM-i që nënkuptohet në botën e kompjuterave sa herë përmendet memoria e kompjuterit, edhe pse siç do të shohim më vonë ka shumë pajisje që klasifikohen si lloje memoriesh. RAM (Random Access Memorry,qe dote thote:- Memorje me kapje te rastit
    • Idea
  • Karta Grafike
   • Është qarku që mundëson shfaqjen e imazheve në ekran. Quhet kartë sepse ka formë drejtëkëndëshe dhe montohet në motherboard. Montimi behet neprmjet sloteve qe ndodhen ne bord. Kablli i monitorit që shkon tek kasa lidhet pikërisht me kartën grafike. Karta grafike eshte ajo paisje e cila ben te mundur kthimin e sinjaleve dixhitale ne sinjale analoge. Sinjali dixhital perbehet nga informacioni qe pershkruan ne vlera numerike gjith harten e pixel-ave ne ekranet e kompjuterave. Nje pixel perbehet nga tre numra dixhitale (te cilat pershkruajne ngjyren e pixelit i perbere nga tre ngjyrat baze, Ekuqe, Jeshile dhe Blu) te cilat percaktojne nivelin e tensionit te tre kanaleve qe perbejne ngjyren e perftuar nga "perzierja" e ketyre te fundit
Report abuse
More Maps by This User