Project Management - Mind Map

Project Management Mind Map
 
 
 
 

Project Management - Mind Map

2 years ago by: gladiola
 
 
 • Udhetim ne tik 10
  • Bota e kompjuterit
   • Teknologjia e informacionit ne sherbim te njeriut
   • Rendesia e ruajtjes se informacionit
   • Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit
   • Paisjet hyrese,dalese dhe ato ruajtese te informacionit
   • Ruajtja e te dhenave
   • Rrjeti kompjuterik
   • Llojet e rrjeteve
   • Topologjia e rrjeteve
   • Kanalet e transmetimit
   • zgjidhja e problemeve ne kompjuter
  • Perpunimi digjital i te dhenave
   • Planifikimi nepermjet Mind mapping
   • Perdorimi i Mind mapping
   • Njohja me programin Flash
   • Konfigurimet ne nderfaqen e flash-it
   • Pasurimi i animimit ne Flash
   • Perdorimi i keyframe dhe i shtresave
   • Vizatimet ne Flash
   • Perpunimi i imazheve
   • Perdorimi i efekteve ne ndryshimin e imazhit
   • Shtimi i efekteve vizuale
   • Ndarja dhe grupimi i objekteve
   • Konvertimi i vektor art ne bitmap art
   • Perseritje
   • Test
   • Kominimi i ngjyres se nje objekti ekzistues
   • Perfshiurja e objekteve multimediale ne perzantim
   • Publikimi i animacionit ne Flash
  • Programimi ne Web
   • Njohja me web-in
   • Publikimi i faqeve ne Web
   • Formatimi i faqes dhe listat ne HTML
   • Tabelat ne HTML
   • Ndertimi i formulareve ne HTL
   • Ndertimi i formulareve
   • Frame dhe Frame Set ne HTML
   • HTML dhe CSS
   • Ndertimi i faqeve web nepermnjet BreamWeaver
   • DreamWeaver dhe CSS
   • Njohje me gjuhen Java script
   • java script nr html
   • Elementet e HTML dhe JS
   • Gjuha PHP dhe aplikacionet ne web
   • Ndertimi i njr faqeje web
  • Programimi dhe algoritmika
   • Algoritmet perkufizimet dhe rregullat baze
   • Ndertimi i bllok skemave dhe operatoret kryesore te algoritmave
   • Ciklet dhe perdorimi i tyre
   • Nga shkrimi te ekzekutimi i nje programi
   • Test
   • Menyrat e programimit
   • Gjuhet e programimit
   • Njohja e programeve
   • Perpilimi dhe ekzekutimi
   • Konstantet /ndryshoret dhe tipat standare
   • Tipat standare
   • OPeracionet e perpunimit te te dhenave
   • Tabelat dhe funksionet
   • Konceptimi i provekteve
   • Strukturat e te dhenave
   • Algoritmet e kerkimit
   • Algoritmet e renditjes
   • Programimmi ne Seratch
   • Programimi ne Seratch(vazhdim)
   • Krijimi i nje loje kompiuterike
  • Java
   • Konceptet baze te java-s
   • Llojet e programeve ne Java
   • Njohuri rreth programit te orientuar nga objekti
   • Ndertimi i nje programi java
   • Perdorimi i mjedisit BlueJ
   • Ndertimi i aplikacioneve dhe applet-ve ne Java
   • Perseritje
Report abuse
More Maps by This User