Project Management - Mind Map

Project Management Mind Map
 
 
 
 

Project Management - Mind Map

2 years ago by: alesia
 
 
 • Rrjetet kompjuterike
  • Klasifikimi i rrjeteve sipas madhesise se zones se mbulimit
   • Rrjeti personal
   • Rrjeti lokal
   • Rrjeti Metropolitan
    • Idea
   • Rrjeti i gjere
    • Idea
    • Idea
  • Klasifikimi i rrjeteve sipas arkitektures
   • Arkitektura Klient-Server
    • People
    • Materials
    • Services
    • ...other
   • Arkitektura Peer-to-Peer
  • Klasifikimi i rrjeteve sipas topologjise
   • Topologjia Bus(magjistral)
   • Topologjia Star(Yll)
   • Topologjia Ring(unaze)
   • Topologjia Mesh
   • Topologjia Tree(peme)
  • Elementet baze
   • Serveri
   • File Server
   • Print Server
   • Workstation
   • Karta nderfaqese e rrjetit(NIC)
   • Pajisja Hub
   • Kanalet e transmetimit
    • Idea
Report abuse
More Maps by This User