Project Management - Mind Map

Project Management Mind Map
 
 
 
 

Project Management - Mind Map

2 years ago by: bora
 
 
 • Plani i nje biznesi
  • Pershkrimi gjeneral
   • Pershkrimi i imtesishem i subjektit
   • Lokacioni
   • Ndarja e punes
  • Qellimet dhe objektivat
   • Buxheti
    • Sherbimet extra
    • Baza materiale
    • Burimi i parave
     • Kredia
      • Sigurimi vetjak i tyre
   • Paga e punonjesve
   • Qellimet ekonomike
    • Qellime operuese
   • Objektivat ekonomike
    • Objektivat operuese
  • Strategjia e marketingut
   • Reklamat
    • televizive
     • radiofonike
   • Broshurat
   • Bashkepunim divers me fatkoret:
    • poltik
     • ekonomik
  • Tablea vjetore e bilancit mes harxhimit dhe fitimit
  • Strategjia S.W.O.T
   • Fuqia
   • Dobesite
   • Mundesite
   • Kercenimet
Report abuse
More Maps by This User