Project Management - Mind Map

Project Management Mind Map
 
 
 
 

Project Management - Mind Map

2 years ago by: Oliger Lifja
 
 
 • TIK KLASA X
  • Tematika 1
   • Teknologjia e Infformacionit ne sherbim te njeriut
    • Perdorime e TIK-ut
     • Fusha e edukimit
     • Fusha e shkence
     • Fusha e mjekesise
     • Fusha e industrise
     • Fusha e multimedias
    • Parimet ergonomike
   • Rendesia e ruajtjes se informacion
    • Kodifikimi i informacionit
     • Kodifikimi binar
    • Perpunimi i informacionit
     • Softwere te sistemit
     • Softwere te aplikacioneve
    • Siguria e informacinit
   • Terminologjia dhe funksionet e kompjuterit
    • Funksionet e kompjuterit
    • Procesori
   • Paisjet hyrese,dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit
    • Llojet e memories
     • Primare
     • Sekondare
    • Paisjet periferike
     • Hyrese
     • Dalese
   • Ruajtja e te dhenave (Backup)
    • Njohja me Backup-in
    • Ruatja e programeve
   • Rrjeti kompjuterik
    • Rrjeti kompjuterik
    • Elementet baze te nje rrjeti kompjuterik
    • Perparesite dhe mangesite e rrjetit kompjuterik
   • Llojet e rrjeteve
    • Klasifikimi i rrjeteve sipas zones se mbulimit
    • Klasifikimi i rrjeteve sipas arkitektures
   • Topologjia e rrjeteve
    • BUS
    • STAR
    • RING
    • MESH
    • TREE
    • HIBRIDE
   • Kanalet e transmetimit
    • Kanalet e transmetimit kabllor
    • Kanalet e transmetimit jokabllor
   • Zgjidhja e problemeve ne kompjuter
    • Teknikat e zgjidhjes se problemeve kompjuterike
     • Idea
      • Idea
  • Idea
Report abuse
More Maps by This User