Projekt me Mindview - Mind Map

 Projekt me Mindview Mind Map
 
 
 
 

Projekt me Mindview - Mind Map

1 years ago by: EndriSako
 
 
 • BOTA E KOMPJUTERIT
  • Perdorimi i TIK-ut
   • Fusha e edukimit
   • Fusha e shkences
   • Fusha e mjekesise
   • Fusha e industrise dhe biznesit
   • Fusha e multimedias
  • Perpunimi i informacionit
   • Software te sistemit
    • Sistemi i operimit
    • Kompilatori
    • Interpretuesi
    • Assembler
   • Software te aplikacioneve
   • Software ndihmese
  • Procesori
  • Memoria
   • Primare
    • ROM
   • Sekondare
  • Pajisjet periferike
   • Pajisjet hyrese
    • RAM
    • Mausi
    • Tastiera
    • Skaneret
    • Touchpad
    • Mikrofoni
    • Webcam
   • Pajisjet dalese
    • Monitori
    • Printeri
    • Altoparlantet
   • Pajisjet hyrese-dalese
    • Disku i jashtem
    • CD/DVD
    • Disku Flash (USB)
  • Rrjeti kompjuterik
   • Server
   • Workstation
   • Karta nderfaqese e rrjetit (NIC)
   • Pajisja Hub
   • Pajisja Switch
   • Kanalet e transmetimit
  • Backup
   • Ne cloud
   • Ne pajisjet fizike (DVD, CD, USB, HDD i jashtem
  • Llojet e rrjetit kompjuterik
   • Sipas zones se mbulimit
    • PAN
    • LAN
    • MAN
    • WAN
   • Sipas arkitektures
    • Klient-Server
    • Peer-to-Peer
  • Topologjia e rrjeteve
   • Topologjia Bus
   • Topologjia Star
   • Topologjia Ring
   • Topologjia Mesh
   • Topologjia Tree
   • Topologjia hibride
    • Rrjeti yll-unaze
    • Rrjeti yll-magjistral
  • Kanalet e transmetimit
   • Transmetimi kabllor
    • Kablloja koaksiale
    • Kablloja e ciftezuar
     • Kablloja STP
     • Kablloja UTP
    • Kablloja me fiber optike
   • Transmetimi jokabllor(Wireless)
    • Valet radio
    • Rrezet infra te kuqe
    • Mikrovalet
    • Bluetooth
  • Perpunimi digjital i te dhenave
   • Mindmapping
    • Mindview Online
    • Mindomo
    • MindMeister
   • Flash
    • Adobe Flash CS3
    • Adobe Fash CS4
    • Adobe Flash CS5
    • Adobe Flash CS6
    • Macromedia Flash Player 8
    • Adobe Animate CC
Report abuse
More Maps by This User