Qasja e Letërsisë - Mind Map

Qasja e Letërsisë Mind Map
 
 
 
 

Qasja e Letërsisë - Mind Map

3 years ago by: Klajdi
 
 
 • Qasja - Letërsi
  • Teoria e Letërsisë
   • Letërsia dhe gjinitë letrare
    • Karakteri historik i gjinive letrare
   • Veçoritë e llojeve të gjinisë epike
    • Poema
     • epike
     • miti
     • legjenda
     • përralla
     • tregimi
     • novela
     • romani
   • Veçoritë e llojeve të lirikës dhe dramatikës
    • Lloje të gjinisë lirike
     • elegjia
     • himni
     • soneti
     • lirika moderne
    • Lloje të gjinisë dramatike
     • tragjedia
     • komedia
     • drama
   • Figurat stilistike
    • Figurat e kuptimit
     • Krahasimi
     • Personifikimi
     • Antiteza
     • Kontrasti
     • Hiperbola
     • Simboli
     • Paralelizmi figurativ
    • Figurat e shqiptimit poetik
     • Pyetja retorike
     • Pasthirrma
     • Apostrofa
     • Epanastrofeja
     • Aliteracioni
    • Figurat e fjalëve dhe të shprehjeve
     • Metafora
     • Metonimia
     • Sinekdoka
     • Ironia
     • Sarkazma
     • Alegoria
     • Eufemizmi
    • Figurat e sintaksës poetike
     • Inversioni
     • Enumaracioni
     • Shkallëzimi
     • Elipsa
     • Asindeti
     • Polisindeti
  • Romantizmi
   • Romantizmi
    • Kushtet historike e shoqërore të lindjes dhe t ë zhvillimit të romantizmit
    • Pararomantizmi
    • Stuhi dhe vrull
    • Zhvillimi i romantizmit në hapsirë dhe në kohë
    • Drejtimet kryesore të romantizmit
    • Tiparet e romantizmit
    • Gjinitë dhe llojet letrare
   • Johan Volfgang Gëte
    • Jeta dhe vepra
     • Fëmijëria
     • Në Lajpcig dhe Strasburg
     • Në Veklar
     • Në Vajmar
     • Udhëtimi në Itali
     • Rikthimi në Vajmar
     • Vitet e fundit
     • Gëte poet
     • Gëte dramaturg
     • Gëte narrator
    • Analizë e veprës
     • Fausti
      • Përpunimi i gjatë dhe kompleks i Faustit
      • "Urfaust", kryevepra e lëvizjes "Stuhi dhe vrull"
      • Tradita e Faustit
      • Struktura dhe temat
      • PJESA E PARË: Kërkimi dhe pakti-bast me djallin
      • PJESA E DYTË: Nga bota e vogël te bota e madhe-nga kërkimi te krijimi
      • Gjinia dhe forma
      • Personazhet
    • Fragmenti
     • Pakënaqësia dhe ankthi për dituri e Faustit
     • Pakti mes Faustit dhe Mefistofelit
     • Shtëpia e Margaritës: "tempull" dhe "burg"
     • Filemoni dhe Baukida
     • Fausti utopist
   • Viktor Hygo
    • Jeta dhe vepra
     • Fëmijëria
     • Leximet dhe botimet e para
     • Fillimet e suksesit
     • Dhjetë vjeçari i heshtjes
     • Mërgimi 1851-1870
     • Veprimtaria politike 1870-1885
     • Vitet e fundit
     • Roli i Hygoit në letërsi
      • Poeti profet
      • Prijësi i romantizmit
      • Idetë dhe poetika e Hygoit
      • I lartësuar dhe i himnizuar
      • Qëndrimi kritik ndaj Hygoit
      • Rëndësia e Hygoit
     • Hygoi si poeti, prozator dhe dramaturg
      • Hygoi poet
     • Hygoi dramaturg
     • Hygoi romancier
    • Analizë e veprës
     • Katedralja e Parisit
      • Sfondi historik
      • Lufta mes së mirës dhe së keqes
      • Subjekti
      • Personazhet
    • Fragmenti
     • Esmeralda
     • XXVIII. Një lot për një pikë ujë
     • XLIII. Tri zemra burrash, të mbetura ndryshe
   • Punë me shkrim
    • Eseja letrare
    • Hapat për shkrimin e esesë
   • Xhorxh Gordon Bajron
    • Jeta dhe vepra
     • Vitet e para
     • Studimet
     • Qëndrimi kritik ndaj shoqërisë aristokratike
     • Në dhomën e Lordëve
     • Turi i madh
     • Sukseset e para
     • Në Gjenevë
     • Në Itali
     • Në Greqi
     • Krijimtaria letrare e Bajronit dhe romantizimi i tij
      • Shkrimtari më i famshëm në Europë
      • Idetë dhe poetika
      • Bajronizmi
    • Analizë e veprës
     • Shtegtimet e Çajld Haroldit
      • Koha e krijimit
      • Struktura
      • Çajld Haroldi ( Burun)
      • Poeti dhe personazhi
      • Çajld Haroldi- Bajroni
      • Heroi bajronian
      • Arti i Bajronit
    • Fragmenti
     • Rebelimi i Çajld Haroldit
     • Çajld Haroldi në Shqipëri
     • Çajld Haroldi në Itali Kënga
Report abuse
More Maps by This User