QASJE Mind Map
 
 
 
 

QASJE - Mind Map

3 years ago by: can marku
 
 
 • QASJE GJUHE 3-mujori II
  • Shkrimi i fjaleve me vize ndarese ne mes
   • Formohen nga perseritja e nje fjale te njejte ne trajte te ndryshme ose te njejte
   • Formohen nga bashkimi i dy antonimeve
   • Formohen nga bashkimi i dy numeroreve themelore
   • Formimet onomatopeike nga perseritja e fjaleve ne trajta te ndryshme ose te njejta
   • Emertimet e perbera te njesive matese
   • Formimet terminologjike
   • Emertimet e perbera te njesive te ndryshme te klasifikimit
   • Formimet kryesisht mbiemerore qe shprehin mardhenie plotesuese ose te ndersjellta
   • Emertimet qe permbajne pjesezen "ish-" perpara
   • Emretimet e perbera te horizontit te formuara prej nje fjale te thjeshte dhe nje fjale te perbere
   • Emrat e perbere te krahinave /fshatrave
   • Emrat e perbere gjeografike te huaj
   • Emrat ose mbiemrat e huaj te personave te perbere prej dy a me shume pjesesh
   • Numerore rreshtore kur vete numri ose nje pjese e tij shenohet me shifra arabe
   • Emertimet e pervjetoreve dhe formimeve te ngjashme me to kur numerori shenohet me shifer
   • Emertimet e shkurtuara te institucioneve te zyrave , te organizatave
  • Shkruajme nje rregullore
   • Planifikimi
   • Hartimi
   • Rishikimi
  • Ndajfolja
   • Klasifikimi
   • Shkallet
  • Lokacionet ndajfoljore
  • Antonimet
  • Tekstet argumentuese
   • karakteristikat strukturore
   • Karakteristikat gjuhesore stilistike
  • Kundrinori, llojet e tij
   • Kundrinori i drejte
   • Kundrinori i zhdrejte
   • Rimarrja e kundrinorit te drejte ne trajtat e shkurtra peremerore
  • Klasifikimi i lidhezave
   • bashkerenditese
   • Lokacionet lidhezore
   • Lokacionet lidhezore
   • Lidhezat +parafjalet
  • Degjojme dhe analizojme nje fjalim
  • Analize e tekstit argumentues
  • Perdorimi i shenjave te pikesimit " tri pikat, kllapat, thonjezat
   • Raste te perdorimit te tri pikave
   • Raste te perdorimit te kllapave
   • Raste te perdorimit te thonjezave
   • Shembuj te perdorimit te pikave ne letersine artistike
   • Idea
  • Menyra e organizimit te nje fjalimi
  • Rrethanori dhe llojet e tij
   • Rrethanori i kohes
   • Rrethanori i vendit
   • Rrethanori i qellimit
   • Rrethanori i menyres
   • Rrethanori i sasise
   • Rrethanori i shkakut
  • Si te shkruajme nje fjalim
   • Hapat
    • Planifikimi
    • Shkrimi
  • Homonimet
   • Te plota
   • Te pjesshme
Report abuse
More Maps by This User