Rrjete Kompjuterike sipas madhesise.1 - Mind Map

Rrjete Kompjuterike sipas madhesise.1 Mind Map
 
 
 
 

Rrjete Kompjuterike sipas madhesise.1 - Mind Map

3 months ago by: Klarisa Begteshi
 
 
 • Rrjete Kompjuterike sipas madhesise.
  • PAN
   • Një PAN është një rrjet kompjuterik i cili ndërlidh mekanizma kompjuterikë (kompjutera, telefon, PDA, etj) të cilët janë në afërsi te një personi. Rrezja e një PAN-i është zakonisht dhjetë metra.
  • LAN
   • Wireless LAN dmth. "lidhje ajrore" te një "Sipërfaqe Lokale/Vendore e Rrjetit Kompjuterik" i cili mundëson te komunikojnë përmes sinjale digjitale
  • MAN
   • Një rrjet metropolitan ( Metropolitan Area Network, MAN ) është një rrjet kompjuterik i cili i lidhë përdoruesit e internetit në një zone apo rajon më të madh se ajo që mbulohet nga rrjetat LAN
  • WAN
   • WAN (nga anglishtja "Wide Area Network"), është një tip rrjeti komunikimi mes kompjuterave që dallohet për një gjerësi territoriale prej shumë regjionesh gjeografike, pra me i gjerë sesa rrjeti lokal.
Report abuse
More Maps by This User