Rrjetet kompjuterike2 - Mind Map

Rrjetet kompjuterike2 Mind Map
 
 
 
 

Rrjetet kompjuterike2 - Mind Map

3 months ago by: Vionela Loga
 
 
 • Rrjetet kompjuterike
  • sipas madhesise
   • lan
   • Një rrjet kompjuterik është një grup kompjuterash autonomë të ndërlidhur me ndihmën e një teknologjie të caktuar. Dy kompjutera quhen të ndërlidhur nëse janë të aftë të shkëmbejnë informacion midis tyre. Lidhja mund të realizohet me anën e kabllove elektrikë, fibrave optike, mikrovalëve, rrezeve infra të kuqe apo me anën e satelitëve. Rrjetet kanë forma dhe madhësi të ndryshme.
  • Idea
  • topologjise
  • arkitektures
   • Idea
Report abuse
More Maps by This User