Sa shpejt, ne çfarë mase_ - Mind Map

Sa shpejt, ne çfarë mase_ Mind Map
 
 
 
 

Sa shpejt, ne çfarë mase_ - Mind Map

3 years ago by: ani
 
 
 • Sa shpejt, ne çfarë mase?
  • Reaksionet fotokimike
   • Fotosinteza
    • Reaksion endotermik
    • Vetem diten
    • 6CO2+6H2O ->C6H12O6+6O2
   • Frymëmarrja
    • Reaksion ekzotermik
    • C6H12O6+6O2 -> 6CO2+6H2O
    • Diten+Naten
  • Reaksioni
   • Ekzotermik
    • Clirohet energji ne mjedis
    • DH -> (-)
   • Endotermik
    • Thithet energji nga mjedisi
    • DH ->(+)
  • Procesi
   • Endotermik
    • Prishja e lidhjeve
   • Ekzotermik
    • Formimi i lidhjeve
  • Nxehtesia e :
   • Djegies
    • Ndyrshimi ienergjise se nje reaksioni gjate djegies se nje substance
   • Reaksionit
    • ndryshimi i energjise mes substancave vepruese dhe produkteve
     • DH
      • (-)
       • Reaksion ekzotermik
      • (+)
       • Reaksion endotermik
   • Asnjeanesimit
    • Marrin pjese
     • Baze e ngurte-acid
     • Karbonat i ngurte-acid
     • Ne reaksionet e zevendesimit mes nje metali dhe nje kripe te nje metali tjeter me pak aktiv
  • Faktoret qe ndikojne ne shpejtesine e reaksionit
   • Perqendrimi
   • Drita e diellit
   • Siperfaqja e kontaktit
   • Temperatura
   • Katalizatoret
    • Kimike
    • Biologjike
     • Enzimat
      • Jane proteina specifike ,te ndjeshme ndaj temperatures dhe pH (funksionojne me mire ne pH-7 , dhe denatyrohen ne temp. +45 grade celcius)
    • Katalitike
     • Filtrat katalitike
      • Reduktojne ndotjen e gazrave te makinave
      • Platin ,Radium
  • Energjia
   • Energjia e lidhjes
    • Energjia qe duhet per te prishur nje lidhje kovalente
   • Energjia e aktivizimit
    • (EA)-simboli
    • Energjia minimale e domosdoshme per nisjen dhe zhvillimin e reaksionit
  • Reaksionet reversibel
   • Katalizatoret rrisin shpejtesine e reaksionit
   • Zhvillohet ne te dy drejtimet
   • Ekuilibri dinamik
    • Shpejtesite e reaksionit barazohen
    • Perqendrimi i substancave dhe produkteve nuk ndryshon
   • Parmimi "lë Shatëlje"
    • Kur behet nje ndryshim ne kushtet e nje sistemi ne ekuiliber dinamik ,ekuilibri zhvendoset ne drejtimin e >< me ndryshimin e bere
  • Fotografite
   • Shirit plastik elastik
    • Mban emulsionin
     • I ndjeshem ndaj drites
   • Filmi me:
    • Ngjyre
     • 3 shtresa
    • Bardh e zi
     • 1 shtrese
Report abuse
More Maps by This User