Shfrytezimi i aplikacionit.baza e te dhenave - Mind Map

Shfrytezimi i aplikacionit.baza e te dhenave Mind Map
 
 
 
 

Shfrytezimi i aplikacionit.baza e te dhenave - Mind Map

10 months ago by: Vilma
 
 
 • Shfrytezimi i aplikacionit.baza e te dhenave
  • Puna me pyetesor ne MS Access
   • Klikojm create,grupin Query
    • Query Design
     • Klikojm Add
      • Close
  • Llojet e bazave te te dhenave
   • Library-Flat
    • 4 tabela
     • Libri-Autori
     • Publishers
     • Authors
     • Books
  • Krijimi i tabelave ne MS Access
   • Dy lloje
    • Tabela e thjesht
     • Klikojm Table ne grupin Table,shtypim Tab-in Create
    • Tabela me dizajn
  • Modifikimi i tabelave
   • Data Sheet View
    • Zgjedhim Tab-in Centre ne grupin View,klikojm Design View
    • Shikohen rreshtat dhe kolonat
   • Design View
    • Shtohen pershkrimet,emrat e fushes,llojet e te dhenave
  • Çelesi primar
   • Caktimi
    • Zgjedhim fushen
     • Klikojm View,opsioni Design
      • Tab-i Design behet i dukshem
       • Klikojm ne Tab-in Design,ne grupin Tools dhe zgjedhim Primary Keys
   • Heqja
    • Zgjedhim fushen
     • Klikojm Primary Keys,ne grupin Tools,Tab-in Design
  • Krijimi i raporteve
   • Krijimi
    • Tab-in Create
     • Grupin Reports,komanda Report
      • Save
       • OK
   • Fshirja
    • Klikojm ne ndonje celule
     • Shtypim butonin delete
  • Njohja me programin MS Access
   • Hapja
    • Start/All programs/Microsoft office/Microsoft office Access 2013
   • Dritarja e bazes se te dhenave
    • Shiriti i titullit
    • File
    • Quick Access Toolbar
    • Ribbon
    • Shiriti i statusit etj
  • Sortimi dhe filtrimi
   • Sortimi
    • Home
     • Sort&Filter
      • Save
   • Filtrimi
    • Select&deselect
     • Select All
      • Blanks
       • OK
  • Baza e te dhenave
   • Termet ne bazen e te dhenave
    • Data base
     • Koleksion i integruar i rekordeve te lidhura ne menyre logjike ne form te tabelave
    • Sistemi i menaxhimit
     • Grup programeshkompjuterike qe i mundeson perdoruesit kontrollin,e te dhenave ne kompjuter
    • Tabela
     • Koleksion i informacioneve,qe jane ne form te kolonave dhe rreshtave
    • Rekordi
     • Informacion i kompletuar
    • Fusha
     • Kolone e caktuar
   • Obijektet e bazes se te dhenave
    • Emri i obijektit
     • Tabela
     • Kerkesa
     • Forma
     • Raporte
    • Pershkrimi
Report abuse
More Maps by This User