Sistem za uparivanje - Mind Map

Sistem za uparivanje Mind Map
 
 
 
 

Sistem za uparivanje - Mind Map

38 days ago by: Daniel Subotich
 
 
Sokoj
 • Sistem za uparivanje
  • Dokumentacija
   • PS
   • FS
   • UAT
   • Korisnička
   • Tehnička
  • Infrastruktura
   • Baza podataka
    • Struktura baze podataka
    • Konfigurisanje
   • Mašina za učenje
    • Nabavka
    • Instalacija softvera
   • Tableau server
    • Nabavka
    • Instalacija softvera
   • Konfiguracija
    • Povezivanje svih delova
  • Preuzimanje podataka
   • Provera kvaliteta
   • Eksploratorna analiza
  • Implementacija
   • Veb servisi za komunikaciju
    • Razvijanje
    • Testiranje
   • Povezivanje sa drugim sistemima
  • Razvoj ML
   • Priprema za model
    • Stemer
     • Razvijanje
     • Unit test
   • Konfigurisanje
    • Parametri modela
     • Razvijanje
   • Modeli
    • Fuzzy-Wuzzy
     • Razvijanje
     • Unit test
   • Zadaci
    • Detekcija vremenskih perioda bez emitovanja
     • Priprema podataka
     • Primena modela
      • Razvijanje
      • Unit test
     • Analiza rezultata
    • Detekcija poklapanja i razlika BMAT i košuljica emitera
     • Priprema podataka
     • Primena modela
      • Razvijanje
      • Unit test
     • Analiza rezultata
    • Detekcija sinonima
     • Priprema podataka
     • Primena modela
      • Razvijanje
      • Unit test
     • Analiza rezultata
    • Doučavanje / Učenje iz korekcija
     • Priprema podataka
     • Primena modela
      • Razvijanje
      • Unit test
     • Analiza rezultata
  • Razvoj GUI
   • Ulazna forma
   • Import fajlova
   • Eksport
   • forma za uparivanje
   • Generisanje izveštaja
   • Čuvanje korekcija
   • Periodi bez emitovanja
   • Veza sa bazom
   • Veza sa ML delom sistema
  • Kontrolne table i izveštaji
   • Globalni trendovi i statistike za autore i emitere
   • Poklapanja i razlike
   • Periodi bez emitovanja
   • Billing izveštaji
  • PM
   • Interni sastanci
   • Praćenje projekta
  • Komunikacije sa klijentom
   • Prezentacija
    • Priprema
    • Prezentovanje
   • Obuka
    • Priprema
    • Obučavanje
   • Verifikacija
   • Primopredaja
    • Prelazak UAT dokumenta
  • Testiranje / QA
   • Upoređivanje konačnog sistema sa dokumentima
   • Testiranje sistema na veštačkim primerima
   • Testiranje sistema na realnim podacima
Report abuse
More Maps by This User