Struktura dhe vetite e metaleve - Mind Map

Struktura dhe vetite e metaleve Mind Map
 
 
 
 

Struktura dhe vetite e metaleve - Mind Map

3 years ago by: ani
 
 
 • Struktura dhe vetite e metaleve
  • Metalet alkalino-tokesore
   • Be , Mg, Ca , Sr, Ba, Ra
   • Vetite fizike dhe kimike
    • Formojne jone me -2 ngarkesa
    • Dendesi me te madhe
    • Rreze me te madhe
     • Aktiviteti rritet nga lart poshte
     • Me pak aktiv
    • Veprojne me:
     • O2
      • Mg+o2= MgO
     • H2O
      • Mg+H2O=
     • Halogjenet
     • Acidet
     • H2
     • Idea
   • Ngjyra gjate djegies
    • Mg2+
     • Asnje ngjyre
    • Ca2+
     • E kuqe tulle
    • Ba2+
     • E gjelber
    • Sr2+
     • E kuqe e ndezur
  • Alumini
   • Karakteristikat
    • i lehte
    • Percjellshmeri elektrike
    • I forte
    • Rreze e vogel
    • Jon me +3 ngarkesa
     • Al-3e- = Al+3
   • Perdorimet
    • Dritaret e ndertesave
    • Avionet
    • Kabell elektrik
    • Leter ambalazhi per ushqime
   • Menyrat e perftimit
    • Me substanca reduktuese
    • Me elektrolize
   • Reaksioni i termitit
    • Fe2O+Al-> Al2O3+Fe
    • Ekzotermik
    • I vrullshem
  • Elementet kalimtare
   • Veti te ngjashme te metaleve
    • Te forte
    • Temperature shkrirje te larte
    • Dendesi e madhe
    • Percjelles
     • Nxehtesi
     • Elektricitet
   • Veti dalluese
    • Komponime me ngjyre
    • Veti magnetike
    • Valenca te ndryshme
    • Katalizatore
  • Aktiviteti i metaleve
   • Nxirren nga toka
    • Joaktivet
     • Ne siperfaqe
    • Aktivet
     • Me elektrolize
    • Mesataret
     • Xeheroret
     • Sulfur
     • Okside
   • Metale
    • Aktive
     • Mg, Al
    • Mesatare
     • Zn,Fe,
      • Reduktohen nga "C"
    • Jo aktive
     • Cu,Ag
      • Reduktohen nga "H"
   • Shperbehen ne:
    • Karbonate
    • Nitrate
    • Hidrokside
    • Pervec Na, K
  • Metalet alkaline
   • Vetite fizike
    • Shume aktive
    • Te bute
    • Priten me thike
    • Rreze e vogel
    • Aktiviteti rritet nga larte poshte
    • Dendesi e vogel
    • Valenca 1
    • ruhen ne vajgur
    • Formojne jone +1
   • Ngjyra gjate djegies
    • Li
     • E kuqe
    • Na
     • E verdhe
    • K
     • Lejla
   • Vetite kimike
    • Veprojne me:
     • H2O
     • O2 (formojne okside bazike)
     • Acide
     • Halogjenet
   • Li. Na . Na, K, Fr,.etj.
Report abuse
More Maps by This User