Teknologjia e komunikimit dhe informacionit 10 - Mind Map

Teknologjia e komunikimit dhe informacionit 10 Mind Map
 
 
 
 

Teknologjia e komunikimit dhe informacionit 10 - Mind Map

1 years ago by: Alesjo
 
 
 • Teknologjia e komunikimit dhe informacionit 10.
  • Tematikat 1.1-1.10
   • 1.1 Teknologjia e Informacionit ne sherbim te njeriut.
   • 1.2 Rendesia e ruajtjes se informacionit.
   • 1.3 Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit.
   • 1.4 Pajisjet hyrese, dalese dhe ato te ruajtjes se Info-s.
   • 1.5 Ruajtja e te dhenave (Backup).
   • 1.6 Rrjeti kompjuterik.
   • 1.7 Llojet e rrjeteve.
   • 1.8 Topologjia e rrjeteve.
   • 1.9 Kanalet e transmetimit.
   • 1.10 Zgjidhja e problemeve ne kompjuter.
  • Tematikat 2.1-2.2
   • 2.1 Planifikimi nepermjet Mind Mapping.
   • 2.2 Perdorimi i Mind Mapping.
Report abuse
More Maps by This User