Tekstet Argumentuese - Mind Map

Tekstet Argumentuese Mind Map
 
 
 
 

Tekstet Argumentuese - Mind Map

3 years ago by: Mariglend
 
 
 • Tekstet Argumentuese
  • Perkufizim
   • synohet bindja e lexuesit
    • argument
    • arsyetim
   • ndarja ne 2 lloje
    • koment argumentues
     • subjektiv
    • tekst argumentues shkencor
     • objektiv
   • jane:
    • fjalime politike
    • vendimet gjyqesore
    • letrat e hapura
    • komentet
    • opinionet publicistike etj.
  • Karakteristikat Strukturore
   • Parashtrimi
    • Paraqitet ceshtja
   • Teza
    • Ide qe mbrohet me argumente
   • Argumentet
    • Arsyetime
     • kundershtojn
     • vertetojn
      • tezen
   • Antiteza
    • Gjykimi qe i kunderzihet tezes
   • Perfundimet
    • Ripohimi i tezes
  • Karakteristikat stilistike
   • peremra ne veten e pare
    • njejes
    • shumes
    • parashtrim i argumentit
     • ne mbeshtetje te tezes
   • tekste te tjera
    • pershkrues
    • shpjegues
    • rrefyes
   • citohen burime te besueshme
    • shkencore
  • Karakteristikat gjuhesore
   • ndertohen mbi leksik
    • ne varesi te fushes se argumentit
   • Perdorimi i foljeve gjysmendihmese
    • qendrimi i folesit
     • mund
     • duhet
    • shprehin:
     • mundesine e ndodhjes se nje veprimi
     • shkallen e vertetesise se argumentit
     • lidhje logjike mes argumenteve
   • ngjall emocion
    • bindje e lexuesit
   • folje argumentuese
    • gjykoj
    • vleresoj
    • kundershtoj
    • mendoj
    • mbeshtes etj.
Report abuse
More Maps by This User